Årsmøde

Årsmødet afholdes som indledning til Ordet og Israels sommerstævne. I år er det fredag den 5. juli klokken 15.30 på Djurslands Efterskole i Fjellerup.

Vi håber, at rigtig mange af vores medlemmer har mulighed for at deltage i årsmødet.

Dagsorden

Velkomst ved Hakon Christensen, formand for Ordet og Israel


1) Valg af dirigent

2) Årsberetning del 1: Formandens beretning ved Hakon Christensen

3) Godkendelse af regnskab

4) Fremlæggelse af budget

5) Valg til bestyrelsen

Eneste kandidat: Hakon Christensen
Ifølge vedtægterne § 5 stk. 7 er han valgt uden afstemning, fordi »antallet af kandidater ikke er større end antallet af ledige pladser i bestyrelsen«.

6) Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag inden fristens udløb

7) Årsberetning del 2: Arbejdsberetning ved generalsekretær Ole Andersen og landssekretær Morten Nielsen
Mulighed for spørgsmål til årsberetningen

8) Eventuelt

Afslutning