Stillingsopslag: Ordet og Israel søger ny landssekretær

Vil du være med til at arbejde for tillid til Bibelen, kærlighed til Israel og forventning til Jesus genkomst, så har du mulighed for at blive landssekretær for Ordet og Israel.

Ordet og Israel arbejder under mottoet ”Skriften kan ikke rokkes” (Joh 10,35). Vi arbejder for, at kristne skal få Bibelens syn på Israel, og det jødiske folk Bibelens syn på Jesus Messias. I Israel gør vi det gennem det omfattende diakonale arbejde Yad va Lev i Jerusalem og gennem Discipelskolen og forskellige typer kurser i Det Danske Hus i Poriya ved Genesaret Sø. I Danmark gør vi det gennem en bred vifte af aktiviteter for børn, unge og voksne.

Ordet og Israel er en landsdækkende organisation med i alt 16 ansatte fordelt mellem Israel og Danmark. Derudover har vi en stor gruppe af faste frivillige medarbejdere, volontører og et stort, trofast og engageret bagland.

Alt dette kan du indgå i og få et centralt ansvar for i et spændende og varieret job som landssekretær.

 

Opgaver

Med reference til generalsekretæren får du det daglige ansvar for personaleledelse, organisation og administration og det overordnede ansvar for økonomi. Sammen med generalsekretæren udgør du den daglige ledelse med ansvar for at omsætte bestyrelsens visioner og strategier i praksis både i Israel og i Danmark. Du får det direkte personaleansvar for både ansatte i Danmark (på nær generalsekretæren) og den faste stab i Israel. Endvidere er du et vigtigt bindeled til vores israelske bogholder, revisor og advokat. Stillingen omfatter mindst to årlige rejser til Israel.

Vi er indstillet på at tilpasse opgaverne til den rette person. Alt efter erfaring, ønsker og nådegaver kan der også blive tale om en mindre opgave med forkyndelse og bibelundervisning.

 

Personlige kvalifikationer

 • Du kender allerede til Ordet og Israel, og du kan identificere dig med vores teologiske anliggender. Herunder vores evangelisk-lutherske ståsted.
 • Du har sans for samspillet imellem frivillige og ansatte og er i stand til at indgå i et samarbejde med både ansatte og frivillige, der er kendetegnet af stort ejerskab for Ordet og Israel.
 • Du brænder for at gøre en trosmæssig og diakonal forskel for mennesker både i Danmark og i Israel.
 • Du er god til dialog og opbygning af arbejdsrelaterede relationer.
 • Du er god til organisering, er systematisk, har overblik og kan holde mange bolde i luften og samtidig sikre daglig drift og udvikling inden for aftalte deadlines.

Faglige kvalifikationer

 • Du har organisatorisk ledelseserfaring professionelt eller frivilligt.
 • Du har relevant uddannelse inden for økonomi, som gør dig i stand til at have det overordnede ansvar for budget, budgetopfølgning, udfærdigelse af årsrapport mv. (Dele af denne opgave kan dog evt. uddelegeres.)
 • Du har erfaring som personaleleder.
 • Du er kommunikativ stærk såvel skriftlig som mundtligt.
 • Du behersker engelsk i skrift og tale.
 • Du er IT-velfunderet og har nemt ved at sætte dig ind i nye programmer.

 

Vi tilbyder

 • En spændende og levende organisation med et klart fokus.
 • En engageret og ambitiøs bestyrelse.
 • Et nært samarbejde med vores generalsekretær, som du refererer til.
 • Dygtige og erfarne medarbejdere.
 • Et trofast og dedikeret bagland med stort engagement og hjerte for organisationen.
 • Stor indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og din egen udvikling.

Arbejdssted er vores kontor i Århus - eventuelt kombineret med hjemmearbejdsdage.

Løn efter kvalifikationer i henhold til Ordet og Israels lønpolitik.

Tiltrædelse den 1. december 2022 eller snarest derefter.

Der er tale om en fuldtidsstilling, der kræver stor fleksibilitet. Der må påregnes både aften- og weekendarbejde og 10-20 rejsedage i Israel om året.

 

For yderligere spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte generalsekretær Ole Andersen på telefon 6171 5858 (træffes ikke telefonisk 22.9.-2.10.) eller på mail oleandersen@ordetogisrael.dk, eller formand Hakon Christensen på telefon 4050 9175 eller på mail hakonchristensen@ordetogisrael.dk.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 3. oktober 2022. Ansøgningen sendes til generalsekretær Ole Andersen på oleandersen@ordetogisrael.dk.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført 10. og 11. oktober.