Stillingsopslag: Ungledere i Jerusalem

Så har vi en god opgave som ungledere, hvor I skal:

 • Arbejde sammen med unge danske volontører i et diakonalt arbejde
 • Møde en mangfoldighed af mennesker og række ud til det jødiske folk
 • Gå foran og tage ansvar

Ordet og Israel søger nemlig et ungt ægtepar eller to singler, til at være ungledere i volontørarbejdet Yad va Lev, hvor I er med til at skabe gode rammer for Yad va Lev-volontørerne og indgår i arbejdet blandt fattige og udsatte i Jerusalem.
 
Vi har brug for, at i:

 • Tager medansvar for de praktiske, sociale og åndelige rammer for volontørerne
 • Deltager i volontørarbejdet i Yad va Lev
 • Har medansvar for ture rundt i landet for volontører

I er personligt kristne og har tilsammen følgende kvalifikationer:

 • Lyst til at arbejde med mennesker og gode sociale kompetencer
 • Lyst og vilje til at gå foran
 • Et vist kendskab til Israels folk og land
 • Flair for håndværksmæssige opgaver 

Praktiske forhold:

 • Ansættelsesperiode: 1 år med mulighed for forlængelse med yderligere 1 år
 • Ordet og Israel dækker alle udgifter til kost, logi, rejse og forsikring. Derudover udbetales der lommepenge
 • Tiltrædelse: Januar 2022

Om Ordet og Israel
Ordet og Israel er en evangelisk-luthersk bevægelse. Vi arbejder for, at jøder må se Jesus som Messias, at kristne må se Israel som Guds folk og give kristne mulighed for i praksis at tjene det jødiske folk. Vi har følgende DNA-værdier: Tillid til Bibelen, Kærlighed til Israel og Forventning til Jesu genkomst.
Vi har 8 ansatte i Danmark og op til 8 medarbejdere og ungmedarbejdere i Israel. I Det Danske Hus i Poriya ved Genesaret Sø driver vi et kursuscenter med Discipelskole og kurser, og i Jerusalem udfører vores unge volontører, seniorer og medarbejdere et omfattende hjælpearbejde blandt fattige og udsatte. Vi kalder volontør-programmet Yad va Lev, som betyder »hånd og hjerte«. Ordet og Israel sender årligt omkring 20 volontører og 30 seniorer ud til arbejdet i Yad va Lev.
 
Yderligere information
Vil I vide mere – og er en dagligdag i Jerusalem noget for dig/jer – så kontakt landssekretær Morten Nielsen (mobil: 60638507).
Ansøgning sendes til mortennielsen@ordetogisrael.dk senest 15. oktober 2021.