Bibelfokus 2021

Fokus: Nye opdagelser – ny bibelglæde

Kurset har tre mål:

Styrke bibelglæden

Give ny viden om Bibelens baggrund

Hjælpe til at få endnu større udbytte af bibellæsningen

 

Kursets indhold:

Undervisningen vil omfatte fire temaer, og under hvert tema vil vi forsøge at grave lidt dybere, end vi ofte gør.

Tema 1: BIBELEN – GUDS ORD

Bibelen som Guds åbenbaring

Det Nye Testamentes syn på Det Gamle Testamente

Bibelens troværdighed

 

Tema 2: DET GAMLE TESTAMENTES ISRAELITISKE BAGGRUND

Geografien som redskab i bibellæsningen

Opdagelser i Det Gamle Testamentes baggrund: historien, kulturen, vejret mv.

 

Tema 3: DET NYE TESTAMENTES JØDISKE BAGGRUND

De tre »bølger«  i Israel på Jesu tid

Synagogen og templet – en skatkiste for bibellæseren

Jødiske retninger giver store overraskelser

Hverdagsliv på Jesu tid

 

Tema 4: REDSKABER TIL STØRRE UDBYTTE AF BIBELLÆSNINGEN

Græske cirkler og hebraiske linjer

Hjælp til at opdage tekstens nøgler