Hvad koster det?

Prisen i 2018: 7.000 kr. pr. måned, i alt 21.000,- kr for hele opholdet (3 måneder).

Prisen i 2019: 7.200 kr. pr. måned, i alt 21.600,- for hele opholdet (3 måneder)

Beløbet dækker kost, logi, undervisning og ekskursioner, som er en del af programmet (incl. Jerusalemsugen). Flybilletter, forsikringer og transport til og fra Poriya står du selv for.
Herudover skal du regne med udgifter til: Lommepenge og  ekstra udflugter og ture på friweekender mm.

Når man har modtaget bekræftelse på optagelse, betales depositum på kr. 2000.

Ved venteliste betales ikke depositum.

Restbeløbet betales senest en måned før opholdet.

Depositum tilbagebetales ikke. Ved framelding 1 måned – eller mindre - før start sker kun tilbagebetaling på 25% af det samlede beløb – medmindre pladsen bliver afsat inden start. I det tilfælde tilbagebetales hele beløbet (dog ikke depositum).

Ved hjemrejse i utide refunderes kun kostpenge: 125,- NIS pr uge pr person.

Der tages forbehold for væsentlige ændringer i valutakurserne og andre ting, som kan ændre på prisen.  

Medlemmer af "Joffi Danmark" modtager en rabat på kr. 300,- som fratrækkes den samlede pris. Bliv medlem her: Joffi

Joffiturene samt ture, der arrangeres i friweekender eller efter Discipelskolen er afsluttet er ikke inkluderet i ovenstående pris.