Yad va Lev 40+

Som noget helt nyt vil vi i 2019 udbyde en mulighedfor at være hjælper i Yad va Lev i Jerusalem i 4 uger. Målgruppen er folk, der stadig er på arbejdsmarkedet. Vi kalder det derfor Yad va lev 40+

Yad va Lev 40+ ligner i indhold meget Yad va Lev senior, som du kan læse mere om her på siden. Der kommer senere mere information om Yad va Lev 40+, men du kan allerede nu melde dig til her på siden.

Yad va Lev senior

Kunne du tænke dig at hjælpe jøder i Jerusalem? Som senior i Yad va Lev kan du give en hjælpende hånd til dem, der virkelig har brug for det. Samtidig får du god bibelundervisning, ture rundt i Israel og et godt fællesskab med andre seniorer.

Du giver:

Fire arbejdsdage om ugen i otte uger
Hjælp til istandsættelse af lejligheder samt hjælp på et dagværksted for handicappede.

Du får:

En spændende og meningsfyldt hverdag i Jerusalem sammen med seks-syv andre seniorer
Tre dage om ugen til afslapning, ture og undervisning
En uges ferie i Det Danske Hus med en masse spændende ture.

Nederst på denne side kan du læse med i en seniors dagbog samt se en video fra arbejdet.

Hvis du har lyst til at følge seniorernes oplevelser på nærmere hold, kan du gøre det på FaceBook: Yad  va Lev senior.

Krav og forventninger

Som senior i Yad va Lev følger man et program, der indeholder:

  • Fire ugentlige arbejdsdage fra 8 til 15 (inkl. transport), som kan ligge fra søndag til torsdag
  • En hverdag, der følger den jødiske kalender med shabbat og de jødiske højtider
  • Ture i og uden for Jerusalem
  • Bibelundervisning og foredrag.

Arbejdet kræver normal fysisk formåen. Derudover forventes en god og positiv indstilling til programmet, de øvrige seniorer, medarbejdere og ikke mindst det folk, man skal bo iblandt. Boligforholdene med otte mennesker i en lejlighed kræver, at man er indstillet på at være en del af et tæt socialt fællesskab.

Der kan i programmet ikke blive plads til en tur til Sinai/Jordan. Hvis man ønsker at se andre steder i eller uden for Israel, opfordrer vi til, at opholdet forlænges for egen regning.

 

Kost og logi

Man indkvarteres på dobbeltværelser i Ordet og Israels lejlighed i Jerusalem. Her hjælpes man ad med det huslige såsom madlavning og rengøring.

Pris

Prisen for 8 uger i 2018 er 16.900 kroner og 9.000 for 4 uger. I 2019 er prisen 17.400 for 8 uger og 9.250 for 4 uger. (Der tages forbehold for mindre prisreguleringer).

 Beløbet dækker kost, logi, undervisning og programsatte ture. Herudover sørger man selv for rejse og forsikring. Ordet og Israel dækker omkostningerne ved arbejdet. Der tages forbehold for væsentlige ændringer i valutakurserne og andre ting, som kan ændre på prisen.

Når ansøgningen er godkendt, og man er optaget på et hold, opkræves et depositum på 2.000 kroner, som ikke refunderes. Resten af beløbet betales en måned før. Hvis man framelder sig en måned eller mindre før opstart, refunderes 25 procent af det samlede beløb, medmindre pladsen bliver afsat til en anden inden start. I det tilfælde refunderes hele beløbet undtagen depositum.

Rejser man hjem før tid, får man refunderet kostpenge, som er cirka 175 NIS om ugen.

Seniorhold i 2018

Hold 4: 11/10 – 6/12: Ingen ledige pladser (venteliste)

Hold 2019 : 40+ og Senior

Der er ledige pladser på alle hold i 2019.

Hold 1: 14. februar - 11. april

Hold 2 (4 uger): 28. april - 26. maj

Hold 40+: 2. juni - 29. juni

Hold 3: 18. august - 13. oktober

Hold 4: 20. oktober - 15. december

Hold 2020: 40+ og senior

Bemærk: Ikke datofast endnu.

Første halvår:

Hold 1 Senior

Hold 2 Senior

Hold 40+

Andet halvår:

Hold 3 Senior

Hold 4 Senior

Ansøgningsskema

Ønsker du at blive senior i Yad va Lev, skal du udfylde en ansøgning.

Udfyld ansøgningsskemaet her

Har du spørgsmål, kan du kontakte seniorkoordinatorer Ellen og  Jens Erik Rasmussen på senioryadvalev@ordetogisrael.dk eller 23 33 44 64.

Dagbogsnotater fra en tidligere senior i Yad va Lev.

Et Senior Yadvalev ophold inkluderer rigtig mange forskellige ting.

Arbejdet.

En stor del af vores ophold er arbejde. Tro dog ikke det er opslidende ... . Vi tilpasser kræfter og opgaverne, så alle kan være med. 

Vi arbejder bl.a. ved Tachlit, hvor vi pakker kasser og poser med frugt og grønt til fattige. Det er vi meget glade ved at være en del af. Her oplever vi også at arbejde sammen med almindelige jøder, der gør en frivillig indsats. Militæret har sendt soldater nogle gange Det er også en oplevelse at være sammen med dem. Fuld uniformering og maskinpistoler, det er en del af hverdagen her. Der kommer også af og til skoleklasser, op til 45 elever ad gangen ... så holder vi ofte vores pause, for så er der så meget gang i den, at det er bedst at fortrække ... der skal jo være plads til dem, det er fremtidens unge der oplæres /-opdrages.

Vi er for alvor kommet i gang på det beskyttede værksted Shekel. Det er ganske specielt. Her er både jøder og arabere, og alle er sammen om opgaverne, driller og pjatter og bruger mund og fagter til hinanden og os. Herligt. Vi kan være med som kvalitetskontrol-øjne for de blinde, og ellers løse samme opgaver som dem og derved være med til at tjene penge til dette værdifulde sted. Mennesker har her en dagligdag, hvor de alle oplever respekt og det at være med i et fællesskab.

Maleropgaverne er stadig en vigtig del af vores arbejde. Vi har malet lejligheder, hvor der skal bo mennesker tilknyttet Shekel og en anden institution, Akim. Også helt private boliger med mennesker, der ikke selv magter at holde en lejlighed ved lige, ja endog heller ikke magter almindelig oprydning og rengøring. Der er en ufattelig stor spredning på økonomiske ressourcer i befolkningen her, og landet har store udfordringer omkring ”integration”. Viljen til at tage imod jøder fra alle dele af verden er dog enorm, der skal være plads og  mulighed for alle ”hjemvendte” jøder.

 Vi på holdet er taknemlige for at være en lille hjælpende brik i dette store puslespil, der hedder Israel. 

Undervisning

Opholdet er ikke bare arbejde og ferie. Vi får også lov til at deltage i de undervisningsdage og timer, der tilrettelægges i Joffihuset.
Vores øjne er virkelig blevet åbnede og rettet mod Det Gamle Testamentes betydning som jødernes historie og baggrund. Når det bliver koblet på hele Jesu liv og virke, åbnes der helt nye vinkler og perspektiver for os. Jesus som jøden der lærer ud fra den baggrund der var hans, knyttet til hans uløselige samhørighed med hans Far, Gud i Himlen, så skabes der dyb og stor glæde og taknemmelighed over at høre disse timer i Guds eget land.  

En aften var der en time med en dansk jøde, der er bosat her i Jerusalem. Hun er gift med en rabbiner og fortalte om de jødiske fester, som vi får lov til at opleve på dette hold.

Jerusalem på egen hånd.

Rundt i Den gamle By, handel i basargaderne, tinge om prisen, og  noget der alligevel ikke kommer med hjem, menneskemylder i alle hudnuancer, snak på utallige sprog, handlende, der er fantastiske til at aflure sprog og finde en indgangsvinkel  for en mulig handel.

Som hold har vi været rundt i byen. Vi har været på forskellige museer, vandret i vand til midt på benet, okset op ad bakker og ned igen.
Bagende solskin, sved på panden og kaffe og hygge på terrassen herhjemme.

Vi har heldigvis nogle uger tilbage her, for der er stadig mange oplevelser, der venter på os.

Vi glæder os til alle de dage vi har tilbage, både til arbejdet og til oplevelser, der venter. Vi er taknemlige for den mulighed, vi 8 seniorer har fået til at være her i landet.

Video om Senior Yad va Lev