Stævneafgift
Værelser eller camping hele weekenden.
Joffi plus
Måltider
Vælg undervisningstilbud lørdag
Vil du/I give en hånd med en enkelt opgave på stævnet?