Senior Yad va Lev – Hold 3

Depositum til Hold 2:
20. august - 16. oktober 2017

2.000,00 kr.