22 antisemitiske hændelser i Danmark sidste år

AKVAH, som er en del af Det Jødiske Samfunds sikkerhedsorganisation, har netop udgivet sin årlige rapport om antisemitisme i Danmark.

Den overordnede konklusion er, at AKVA i 2016 registrerede 22 tilfælde af antisemitisme; 4 færre end i 2015. Der er tale om 1 drabsforsøg, 2 trusler, 17 antisemitiske ytringer, 1 tilfælde af hærværk og 1 tilfælde af anden chikane. Antisemitismen kommer altså primært til udtryk gennem verbale ytringer. I den kategori er det gået den forkerte vej, da der i 2015 blev registreret 11 tilfælde.

Ser man på udviklingen over en lidt længere periode, viser der sig positive tendenser. I 2012, 2013 og 2014 var der således 40-60 tilfælde om året.

AKVAH skriver, at de seneste års fald muligvis skyldes terrorangrebet ved synagogen i 2015. Terrorangreb, som kostede vagten Dan Uzan livet, har medført øget sikkerhed ved de jødiske institutioner. Den folkelige afstandtagen fra angrebet kan også have påvirket antallet af tilfælde af antisemitisme. Endelig kan angrebet også have medført, at jøder i Danmark gør sig mindre synlige og derfor oplever mindre antisemitisme.

Blandt de mest omtalte tilfælde sidste år er hærværket mod den jødiske slagterbutik (som også blev udsat for hærværk i 2015) samt Kundbysagen, hvor en ung pige lagde planer om at angribe Carolineskolen.

 

»Du burde gasses«

Her er et par eksempler på de antisemitiske ytringer, som de er beskrevet i rapporten:

»Januar 2016: En mand med et etnisk dansk navn skrev en antisemitisk kommentar på en jødisk idrætsforenings Facebook-side i relation til en basketkamp til minde om jødiske Dan Uzan, der blev myrdet i februar 2015 af terroristen Omar El-Hussein. Kampen skulle spilles mellem den jødiske idrætsforening og Hørsholm Basketball, hvor Dan Uzan spillede basket på professionelt plan. Kommentaren på Facebook lød: ”Endnu engang formår i at slå plat på en sag i er den mest ynkelige minoritet i mands minde.” Den jødiske idrætsforenings Facebook-side er offentlig tilgængelig, og det fremgår af Facebook-siden, at der er tale om en jødisk idrætsforening.«

»En 34-årig jødisk mand bosiddende i København modtog en privat besked på Facebook med følgende indhold fra en teenagedreng bosiddende i Vejle med et mellemøstligt navn: ”Du burde gasses, ligesom din tidligere generation. Både du og jeres danske zionistiske forbund. #FreePalestine #Holocaust”. Den jødiske mand er et ledende medlem af en dansk-israelsk forening, og han har desuden tidligere optrådt i medierne på vegne af foreningen. Den jødiske mand og teenageren har ingen fælles relationer på Facebook og har aldrig været i kontakt med hinanden.

 

6000 jøder i Danmark

AKVAH, som står for Afdeling for Kortlægning og Videndeling af Antisemitiske Hændelser, oplyser i rapporten, at der antages at bo cirka 6000 jøder i Danmark, og at lidt over en tredjedel af dem er tilknyttet organisationen Det Jødiske Samfund i Danmark (tidligere Mosaiske).

Om antisemitisme skriver de, at begrebet kort sagt kan opfattes som »negative fordomme om jøder samt fjendtlighed eller had rettet mod jøder, fordi de er jøder«.

De understreger også, at rapporten ikke giver et fuldstændigt billede af den reelle antisemitisme i Danmark.

Uanset hvad er de 22 tilfælde noget, der skal tages alvorligt. Hvert tilfælde gør ondt på dem, det går ud over, og vi må på det kraftigste tage afstand fra det. En måde at tage det alvorligt på er netop at registrere tilfældene og kalde det, hvad det er: antisemitisme, som bunder i had mod jøder, fordi de er jøder.

Læs hele rapporten her