Joffi Kids

Joffi Kids er Ordet og Israels arbejde blandt børn og juniorer.

 

Få et spændende besøg i din lokale klub

Abejdet omfatter en gruppe af frivillige medarbejdere, som gerne vil give inspiration til at få Israel-perspektivet ind i børne- og juniorklubberne. Vi vil også gerne komme og besøge jer i klubben eller på lejr og holde en eftermiddag eller en aften om Israel.

Det er vigtigt, at også børnene bliver undervist i, hvad det betyder, at Israel er Guds ejendomsfolk, og at de gennem Guds Ord får kærlighed til Israel.

Hvis man er interesseret i at få besøg af en ef de frivillige medarbejdere fra Joffi-kids, skal man blot henvende sig til Ordet og Israels kontor eller direkte til en af nedenstående.

Joffi Kids' frivillige medarbejdere

Krista Andersen, Frederikssund
4738 5858
krista.andersen@tdcadsl.dk

Sanne Langdahl, Silkeborg
slangdahl@gmail.com

Hanne Højgaard, Tarm
4253 1948
hannewhoejgaard66@gmail.com

Erik og Helena Krabbe Bjørnholt, Odense
erik@hagebjerg.dk

Daniel K. Munch, København (Særligt juniorer og teenagere)
6060 8556
dkmunch@outlook.dk