Bliv medlem af Ordet og Israel

For alle under 30 år gælder medlemskabet både Joffi og Ordet og Israel.
For alle fra og med 30 år gælder medlemskabet Ordet og Israel.

Alle medlemmer får bladet ’Ordet & Israel’ gratis tilsendt (ægtepar dog kun ét eksemplar).

Kontingent:

Under 30 år: 150 kr.
Fra og med 30 år: 350 kr.
Ægtepar (begge over 30): 450 kr. (kun ét eksemplar af bladet)

Kontingentet bliver forhåndsopkrævet via Betalingsservice i december.
Medlemskabet gælder fra indeværende år.

Medlemsblanketten håndteres sikkert.

Tilslutning til formål og grundlag