Partnermenighed

Et partnerskab med Ordet og Israel giver mulighed for at få et spændende undervisningsforløb og være med til at støtte et vigtigt arbejde i Jerusalem.

Partnerskab om en god sag

Som partnermenighed støtter man Yad va Lev økonomisk og med forbøn gennem de tre år, partnerskabet løber. I samme periode tilbyder Ordet og Israels medarbejdere partnermenigheden et undervisningsforløb og information om volontørarbejdet. 

Partnermenigheden kan selv være med til at bestemme indholdet i undervisningen, men ofte har de seks besøg i løbet af de tre år haft følgende overskrifter:

  • Israel – Guds redskab
  • Israel – en opgave for kristne
  • Jesus var jøde
  • De første kristne – messianske jøder
  • Profetierne om Israels fremtid
  • Israel og Jesu genkomst

Støt Yad va Lev

Vores erfaring er, at volontørarbejdet i Jerusalem, er et stort vidnesbyrd for de jøder, der får vores hjælp. Både unge og ældre volontører sætter lejligheder i stand, hjælper på et handikaphjem og hjælper mange andre steder. Som partnermenighed er I med til at gøre det arbejde muligt – i form af både økonomisk støtte og forbøn.

Lyder det som noget for jeres menighed, så henvend jer til Ordet og Israels projektkoordinator, Ellen Hessellund Mikkelsen.
Mail: ellenhessellund@ordetogisrael.dk. Tlf.: 2974 4420.