Bestil en taler eller underviser

En væsentlig aktivitet i Ordet og Israel er bibelundervisning og forkyndelse blandt voksne samt børn og unge. Herunder er en liste over ansatte og frivillige, som kan bookes til et arrangement. Henvendelse sker direkte.

Ansatte:

Ole Andersen
Generalsekretær

Ole har i mange år været ansat i Ordet og Israel – siden 2006 som generalsekretær. Han er teolog og har også studeret jødisk historie i Jerusalem. Han brænder for bibelundervisning, men holder også gerne foredrag.

Bibelundervisning:

 • Det Gamle Testamente, fx Ezekiels Bog eller Anden Mosebog
 • Israels plads i Guds plan for verden
 • De sidste tider og Jesu genkomst
 • Profetierne om Israels fremtid

Foredrag, fx:

 • Jødedom, Jesus og kirken
 • Arkæologi og Bibelens jødiske baggrund
 • Messianske jøder.

 

Kontakt

Tlf.: 47385858
E-mail: oleandersen@ordetogisrael.dk
Ole bor i Frederikssund

Nicklas Lautrup-Meiner
Landssekretær

Nicklas er uddannet i kommunikation. Han har side 2022 være landssekretær i Ordet og Israel og har tidligere boet og arbejdet i Jerusalem og været i både Joffis og Ordet og Israels bestyrelse.
Nicklas brænder for Bibelens fortællende beretninger og for at se tidens strømninger og hverdagens udfordringer igennem bibelsk perspektiv.

Nicklas har arbejdet med:

 • Esters bog
 • Galaterbrevet
 • Saul
 • Den nye Jord
 • Seksualitet – samfundets syn kontra Bibelens syn
 • Kristus i Salmerne (udvalgte salmer)

Kontakt:

Tlf.: 22540275
E-mail: nicklas@ordetogisrael.dk
Nicklas bor i Hvidovre

Morten Vartdal
Forkynder/underviser

Morten er uddannet lærer og arbejder på Klippen, Den Kristne Friskole i Voel. Derudover er han ansat som forkynder i Ordet og Israel. Tidligere har han gennem fire år arbejdet i Yad va Lev i Jerusalem sammen med sin familie. Morten brænder for bibelundervisning og kan lide at blive udfordret på spørgsmål om Bibelen, Israel og det kristne liv. Desuden er han åben for anderledes måder at formidle på.

Undervisning:

 • Gennemgang af tekster i både Det Gamle og Det Nye Testamente
 • Guds frelsesplan fra skabelse til den nye jord
 • Hjælp og vejledning til læsning af bibelen
 • Profetier om Israel, de sidste tider og Jesu genkomst
 • Kristendommens jødiske baggrund
 • Forholdet mellem kirken og jøder før og nu
 • Israels historie op til i dag
 • Den aktuelle situation i Israel.

 

Kontakt

Tlf.: 51911967
E-mail: mortenvartdal@ordetogisrael.dk
Morten bor i Voel ved Silkeborg

Ellen Hessellund Mikkelsen
Projektkoordinator

Ellen er uddannet teolog og har arbejdet meget med formidling. Hun har siden 2014 arbejdet som projektkoordinator i Ordet og Israel. Desuden har hun været ansat i Jerusalem og været bestyrelsesmedlem. Ellen brænder for formidling af emner, som relaterer sig til Bibelens jødiske baggrund, jødedommen, jødisk historie, jødiske fester  samt emner fra Israels historie.

Ellen har arbejdet med:

 • Bibelens jødiske baggrund
 • På vandretur med Markus 
 • Kristendommens jødiske rødder
 • Undervisende Bibelfortælling
 • Kvinderne i Jesu slægtsbog
 • Antisemitismens historie og aktualitet
 • Ben Yehuda - det moderne hebraiske sprog
 • Messianske jøders historie
 • Zion – en by i Rusland

Ellen tilbyder også at besøge skoleklasser eller klubber.

 

Kontakt

Tlf: 29744420
E-mail: ellenhessellund@ordetogisrael.dk
Ellen bor i Aarhus

Anders Hjorth Vindum
Journalistisk medarbejder

Anders har været ansat som journalistisk medarbejder siden 2015. Han er altid godt opdateret på den politiske situation i Israel, som han skriver nyheder om både i vores magasin og her på hjemmesiden.

Som taler har Anders blandt andet erfaring med disse emner:

 • Profetierne om Israels fremtid
 • Ezekiels Bog
 • Jesu forhold til jøder og hedninger.
 • Politisk nyt fra Israel.

 

Kontakt

Tlf.: 61266316
E-mail: andersvindum@ordetogisrael.dk
Anders bor i Aarhus

Frivillige:

Rolf W. Jørgensen

Rolf sidder i Ordet og Israels bestyrelse og har været udsendt til Israel i 1988-1990. Han er uddannet i kommunikation og arbejder til daglig som konsulent inden for HR.

Rolf har blandt andet erfaring med disse emner:

 • Skabelsen m.m. - fra Første og Anden Mosebog
 • Romerbrevet
 • Israels nye historie (foredrag)
 • Temaer fra Jesu liv og gerninger.

 

Kontakt

Tlf.: 28224821
E-mail: rolf@ordetogisrael.dk
Rolf bor i Aalborg

Mikael Wethelund

Mikael har tidligere siddet i både Joffis og Ordet og Israels bestyrelse, men er i dag tilknyttet som frivillig forkynder. Til hverdag er han ansat i Albertslund Kommune som økonomikonsulent, hvor han arbejder med budgetter og ledelsesinformation.  Som forkynder har han blandt andet beskæftiget sig med:

 • Ezekiels bog
 • Guds frelsesplan i Det Gamle Testamente
 • Jødiske helligdage.

 

Kontakt

Tlf.: 60193185
Email: mikael_a1@hotmail.com
Mikael bor i Valby

Daniel K. Munch
Særligt juniorer og teenagere

Daniel har været frivillig i det københavnske Joffi-arbejde igennem en 10-årige periode. Dette er blevet krydret med flere sommerstævner som ansvarlig for junior- og teenarbejdet. Så hvis børn i den alder skal høre lidt om Israel, er Daniel den rette mand at spørge. Han taler dog også gerne for voksne og har besøgt flere menigheder i København og omegn.
Til daglig er Daniel læge.

Daniel har erfaring med emner såsom:

 • Messiasprofetier
 • Betydningen af Jesu jødiske baggrund
 • Hvad skal vi med Israel?
 • Samson, en Guds befrier.

 

Kontakt

Tlf.: 60608556
E-mail: dkmunch@outlook.dk
Daniel bor i København

Joffikids - et særligt tilbud til klubber og skoler

Se her