Om Ordet og Israel

Ordet og Israel er en kristen, dansk bevægelse, som driver et arbejde i både Danmark og Israel.

Herhjemme består arbejdet blandt andet af forkyndelse og bibelundervisning samt forskellige aktiviteter i vores ungdomsorganisation, Joffi.

I Jerusalem har vi et socialt-diakonalt volontørarbejde, hvor både unge og seniorer istandsætter lejligheder, hjælper på et handicaphjem og meget andet. I Poriya ved Genesaret Sø ligger Det Danske Hus, som danner ramme om Discipelskolen og forskellige kurser.

Under menupunkterne til venstre kan du læse mere om, hvem vi er, og hvad vi vil.