Ordet og Israels frivillige stab

Der er rigtig mange uundværlige frivillige i Ordet og Israel. Nogle af dem har faste opgaver og ansvarsområder og indgår i det, vi kalder frivillig stab.

Aase og Per Weber

Seniormedarbejdere ved stævner, kurser, rejser mm
Tlf.: 21846217
E-mail: perweber@ordetogisrael.dk

Jan Frost

Jødiske kontakter og Fælleskomiteen for Israel
Tlf.: 51809015 
E-mail: jan@frostnet.dk

Kirsten Østerby

Kontorhjælp og Joffi Kids
Tlf.: 26783445
E-mail: kirstenoesterby@ordetogisrael.dk

Ellen og Jens Erik Rasmussen

Koordinatorer for senior-Yad va Lev
Tlf.: 23334464
E-mail: senioryadvalev@ordetogisrael.dk

Michael Bundgaard Nielsen

Sommerstævnekoordinator
Tlf.:  40689117
E-mail: michael@8900.dk

Flemming Espø

Bygningskoordinator
Tlf.:  22921587
E-mail: espoe@youseeme.dk

Grethe og Kaj Kristensen

Husmor og husfar i Det Danske Hus i kursusperioden samt medhjælpere ved arrangementer i Danmark

Birger Christensen

Ad Hoc projekter
Tlf.:  40425568
E-mail: birger@ordetogisrael.dk