Formål og DNA

Under mottoet ”Skriften kan ikke rokkes” (Joh 10,35) er det Ordet og Israels formål at arbejde for:

 • At kristne skal få Bibelens syn på Israel
 • At jøder skal få Bibelens syn på Jesus som Messias.

Ordet og Israels DNA er de værdier, vi gerne vil være kendt for. De er retningsgivende for vores holdninger og handlinger:

 • Tillid til Bibelen
  - fordi Jesus siger: »Skriften kan ikke rokkes« (Johannesevangeliet 10,35)
 • Kærlighed til Israel
  - fordi Herren erklærer: »Med evig kærlighed har jeg elsket dig, derfor bevarer jeg min troskab mod dig« (Jeremias' Bog 31,3)
 • Forventning til Jesu genkomst
  - fordi Jesus lover: »Når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er« (Johannesevangeliet 14,3).

Det teologiske grundlag for arbejdet er den evangelisk-lutherske forståelsesramme af Bibelen.

Baggrund for vores formål og DNA

Gud udvalgte Israels folk til at være redskabet til at gennemføre den frelsesplan, han havde lagt for hele verden. Derfor er Israel Guds folk. Og derfor skal kristne beskæftige sig med Israels folk.

Vi lever i en tid, hvor Gud på afgørende måde griber ind i verdenshistorien og vender sit folks skæbne. Efter næsten 2000 års landflygtighed vender jøder nu tilbage til Israel fra hele verden i et hidtil uset antal, ørkenen blomstrer og Israels ødelagte byer genopbygges.

Alt dette er forud sagt af profeterne i Det Gamle Testamente, og det sker, fordi Gud holder sine løfter til sit folk. "Gud har ikke forkastet sit folk", skriver Paulus i Romerbrevet kapitel 11, vers 2. Det ord gælder også i dag. Israels udvælgelse står fast og Israel er stadig en betydningsfuld aktør i Guds frelsesplan for verden.

At se, hvordan Gud handler med Israel, styrker vores tro og viser os, at Jesus snart kommer igen.

Det Nye Testamente lærer os, at »frelsen kommer fra jøderne« (Joh 4,22). Derfor står den kristne menighed med en taknemlighedsgæld over for det jødiske folk (Rom 15,27). Det skal vise sig i bøn for dem og i konkret støtte og hjælp.

Det Nye Testamente lærer os også, at evangeliet er »både for jøde, først, og for græker«. Der er nemlig ikke frelse for noget menneske, uanset etnisk afstamning, uden tro på Jesus Messias. Derfor har vi ikke-jødiske kristne en særlig forpligtelse til at være med til at bringe evangeliet tilbage til det jødiske folk.

Det er en tjeneste med profetisk perspektiv, fordi Bibelen lærer os, at der en dag vil komme en vækkelse, hvor Israels folk skal komme til tro på Jesus som Messias (Ez 37; Rom 11,25-26).