Antal, Navn mv.

Stævneafgift

Stævneafgift vælg her:

Vælg overnatning her  - der er kun camping tilbage. 

Camping hele weekenden vælg her - der er desværre ikke flere værelser

Joffi plus tilmelding

Joffi plus

Bestilling af måltider nedenfor - tilmelding nødvendig

Se priser i programmet

Seminarer lørdag. Der kan kun vælges et seminar pr person. Vælg nedenfor (skal udfyldes) Voksen 2 skrives i kommentarfelt.

Vælg seminar lørdag - kun ét pr person. Ved flere voksne, skriv øvriges seminar i kommentarfelt

Praktisk hjælp. Små opgaver til alle.                                        
Sommerstævnet kan ikke gennemføres, uden at vi hjælper hinanden. Jo flere, der hjælper til, jo mindre bliver opgaverne for den enkelte. Vi har også brug for frivillige i år. Derfor udsender vi en mail til alle tilmeldte med mulighed for at melde sig til at give en hånd med i en lille eller større opgave.

Evt. kommentarer