Ambassadør: Afvisning af jødisk forbindelse til Israel er en stor hindring for fred

Og Dermer havde et klart budskab om, hvorfor der ikke er fred mellem Israel og palæstinenserne: Det er der ikke, fordi palæstinenserne kategorisk afviser, at det jødiske folk har nogen som helst forbindelse til – og dermed ret til – landet Israel og byen Jerusalem.

»Det er derfor, palæstinenserne forsøger at benægte enhver historisk forbindelse mellem det jødiske folk og Jerusalem. At anerkende denne forbindelse vil være at anerkende, at det jødiske folk ikke er fremmede kolonialister i Israel. At Israel for det jødiske folk ikke er Indien for briterne, Algeriet for franskmændene eller Congo for belgierne – men at dette er vore forfædres land,« sagde han til forsamlingen, som bestod af blandt andet politikere og medlemmer af tænketanke.

Ifølge Dermer er den palæstinensiske afvisningsretorik afgørende for deres kampagne mod Israel og hele deres nationale fortælling. Derfor er det også afgørende, at det internationale samfund har mod til at protestere og sige højt og tydeligt, at det jødiske folk er dybt forbundet til Jerusalem. Ligesom Trump gjorde, da han anerkendte byen som Israels hovedstad.

Det er ganske enkelt nødvendigt at gøre op med den palæstinensiske løgn om, at der ikke er nogen forbindelse, hvis man vil skabe fred og løse konflikten.


Ron Dermer (til venstre) er Israels ambassadør i USA. (Foto: GPO)

Mange – også europæiske ledere – har ellers sagt det modsatte: at Trumps anerkendelse var et skridt væk fra fred. Men hvis man ikke tør konfrontere og modsige denne centrale palæstinensiske løgn, tør man heller ikke sige, at det jødiske folk har en historisk ret til landet.

Så længe man derimod bekræfter løgnen, kommer man ingen vegne. Det skete eksempelvis i december 2016, hvor FN’s Sikkerhedsråd vedtog en resolution, der påstår, at Grædemuren ligger i et »besat område«. Det skete også for nylig, da Generalforsamlingen vedtog en resolution, der fordømmer den amerikanske anerkendelse af Jerusalem.

 

Meningsløst at tale om »judaisering af Jerusalem«

I sin tale henviste Dermer til det, som man ofte hører folk fra Fatah og Det Palæstinensiske Selvstyre sige: at Israel forsøger at judaisere Jerusalem. »Det svarer til at sige, at Rusland russificerer Moskva,« sagde den israelske ambassadør.

Ud over anerkendelsen af Jerusalem vil Trump efter sigende snart offentliggøre sin fredsplan. En plan, der – selvom ingen kender dens indhold endnu – må forventes at blive et eksempel på den tilgang, Dermer taler om: Hvor man under Obama fornemmede en frygt for at gøre palæstinenserne vrede, er det modsat med Trump. Hvis palæstinenserne afviser en jødisk forbindelse til Jerusalem – og dermed afviser jødernes ret til en stat inden for nogen som helst grænser – er den amerikanske præsident ikke bange for at fortælle dem sandheden – også selvom den ikke passer ind i deres egen fortælling om, at jøderne er en fremmed kolonimagt, der vil »judaisere Jerusalem«.