Bennett advarer FN: Irans udvikling af atombombe har nået kritisk fase

Naftali Bennett har været Israels premierminister i godt tre måneder. Mandag skulle han holde sin første tale til FN’s generalforsamling i New York.

Mens Iran fyldte enormt meget i talen, var der ikke noget om forholdet til palæstinenserne. Det blev bemærket af mange iagttagere, og det siger nok en hel del om den nye israelske regerings prioriteter. Israel betragter simpelthen Iran som den altoverskyggende trussel og Israels helt store fjende i øjeblikket.

Bennett nævnte også andre ting i talen. Han fremhævede Israels indsats over for corona-pandemien som et forbillede for andre lande, og han beskrev Israels nye, meget brede regering som et eksempel på, at man kan komme langt med samarbejde på trods af uenigheder. Men hovedemnet for Bennetts tale var Iran.

Bennett beskrev Irans langvarige forsøg på at dominere Mellemøsten og dets støtte til terrororganisationer som Hizbollah, Hamas, Islamisk Jihad og forskellige shia-militser. Han fastslog, at Irans aktiviteter har medført ødelæggende forhold i Libanon, Syrien, Gaza, Irak og Yemen. Han omtalte også de iranske angreb på civil skibsfart i internationalt farvand og på amerikanske og saudiarabiske mål.

Irans nye præsident Ebrahim Raisi fik også nogle ord med på vejen. Bennett beskrev de mange mord og alvorlige krænkelse af menneskerettigheder, som præsident Raisi tidligere har stået i spidsen for.

Irans atomprogram fik Bennett til at bruge meget stærke ord. Han omtalte den markante udvikling i atomprogrammet og de mange forhindringer, Iran har lagt for Det Internationale Atomagenturs kontrol med det iranske program. Han beklagede stærkt, at Iran er sluppet afsted med at bryde alle røde linjer uden reel indgriben fra omverdenen.

Han gjorde det helt klart, at Israel ikke vil acceptere, at Iran udvikler en atombombe, og opfordrede det internationale samfund til i fællesskab at forhindre det.

Han fastslog, at Irans atomprogram nu har nået et afgørende og kritisk punkt, hvor ord ikke længere er nok til at stoppe det – en udtalelse, der af nogle blev opfattet som en antydning af, at Israel snart vil tage nye meget konkrete skridt mod Irans atomprogram.