Betydningen af præsident Bidens besøg i Israel og Mellemøsten.

I flere uger var den amerikanske præsident Bidens besøg i Israel et stort emne i medierne sammen med gisninger om, hvad der kunne komme ud af besøget.
 
Ikke mindst for den nytiltrådte premierminister Yair Lapid, som har brug for at bringe sig i position som statsmand inden valget til det israelske parlament den 1. november.
 
Det var også spændene at opleve, hvordan Joe Biden ville forholde sig til Israel sammenlignet med hans forgænger Donald Trump, der betragtes som en nær ven af Israel.
 
Erklæret zionist
 
Besøget var en understregning af, at også Joe Biden betragter Israel som en nær og vigtig allieret i Mellemøsten. Besøget var kendetegnet af positive møder og bl.a. besøg på Holocaustmuseet Yad va Shem, hvor han havde en samtale med to holocaustoverlevere.
 
Blandt Bidens demokratiske partifæller, er der mange røster, som er kritiske og fjendtlige overfor Israel. Men det gælder ikke Biden, der beskriver sig selv som Zionist.
 
Biden har også en positiv retorik omkring Abraham-aftalerne, som under Trumps præsidenttid blev indgået mellem Israel og henholdsvis De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain, Marokko og Sudan og har også tilkendegivet, at han ønsker at styrke disse og gerne er fødselshjælper for yderligere aftaler. Særligt Saudi Arabien er et varmt emne i Israel, som et vigtigt land at få lavet en aftale med.
 
Saudi Arabien, Iran og Det Palæstinensiske Selvstyre.
 
Det blev ikke til et gennembrud i forhold til Saudi Arabien, som var næste mål på Bidens rejse i Mellemøster, efter et kort besøg hos palæstinensernes leder Mahmoud Abbas i Betlehem.
Som en vigtig gestus har Saudi Arabien dog åbnet deres luftrum for overflyvende fly til og fra Israel. Til trods for, at Saudi Arabien har nedtonet dette, har det væsentlig betydning for Israel.
 
Formålet med besøget i Saudi Arabien var for Biden i meget højere grad at få en aftale om øget olieproduktion i landet, hvilket han kan bruge indenrigspolitisk hjemme i USA, hvis det medfører, at brændstofpriserne falder.
 
For både USA og Israel er Irans arbejde frem mod at kunne fremstille atomvåben et meget alvorligt problem. Biden har fortsat et ønske om at kunne indgå en ny aftale med Iran, mens Israel mener, at Irans skal stoppes med hårde sanktioner og om nødvendigt militært.
Biden gav dog også udtryk for, at der er en grænse for, hvor længe han vil vente på at indgå en aftale med Iran. I en såkaldt Jerusalem-deklaration som premierminister Yair Lapid og Joe Biden underskrev, blev der blandt en række emner indgået aftale om at styrke det strategiske samarbejde imod Irans bestræbelser.
 
Inden Biden forlod Israel, havde han et kort møde med lederen af Det Palæstinensiske Selvstyre Mahmoud Abbas. Mødet skulle blandt andet signalere, at USA ikke har glemt palæstinenserne, men han havde ingen løfter om aktuelle tiltag i forhold til en to-statsløsning – og en analyse kan være, at der er behov for store fremskridt indenfor områder som korruption, demokrati, samarbejde med Israel mv., inden der kan ske større forandringer.