Britisk antisemitisme kommer ikke kun fra venstrefløjen

I løbet af de seneste uger har der været flere tilfælde af antisemitisme på britiske universiteter. Ja, faktisk har det været så markant, at det ifølge Union of Jewish Students tyder på at være en koordineret kampagne mod de jødiske studerende.

Exeter, Cambridge, Edinburg, Glasgow og Sussex er blandt de universiteter, der har været ramt i den seneste tid.

På universitetet i Cambridge havde nogle studerende uddelt flyere, der udtrykte støtte til den kendte Holocaustbenægter David Irving.

I Exeter var der blevet skåret et nazisymbol (swastika) i en dør i et af fællesrummene på campus. Universitetets ledelse har igangsat en undersøgelse af sagen. En talsmand siger, at det tyder på, ”at det kan have været en forkert vurderet og dybt krænkende joke, der skulle parodiere en sketch fra et tv-show”. Umiddelbart lyder der altså ikke nogen direkte fordømmelse fra ledelsen, men blot en vag forklaring om, at det var en rigtig dårlig joke.

 

Universiteterne bør fordømme

Stod det til Ruth Deech, som er Storbritanniens første ”dommer inden for højere uddannelse”, skulle ledelserne på de pågældende universiteter ”stille sig op og fordømme antisemitismen”. Ifølge hende startede antisemitismen under Anden Verdenskrig netop på tyske, østrigske og polske universiteter. ”Det starter her, og det spreder sig,” siger hun.

Hun mener, at der efterhånden er en del britiske universiteter, som jødiske studerende holder sig fra: ”Blandt de jødiske studerende er der en voksende følelse af, at der er visse universiteter, man bør holde sig fra. Det gælder i hvert fald Soas Universitet i London. Manchester er ikke så populært på grund af ting, der er sket her. Southampton, Exeter og så videre,« udtalte hun til The Guadian.

 
Exeter Universitet, hvor nogle for nylig skar et nazitegn i en dør. (Foto: Smalljim/Wikimedia)

Dobbelt så mange tilfælde

Community Security Trust, som er en jødisk velgørenhedsorganisation, registrerede 41 tilfælde af antisemitisme på britiske universiteter i 2016. Det var cirka en fordobling i forhold til de 21 tilfælde i 2015.

 

Ikke kun fra venstrefløjen

Hvor det traditionelt har været personer med tilknytning til venstrefløjspartiet Labour, der har udtrykt sig antisemitisk, ser man nu i Storbritannien – som flere andre steder i verden – at modstanden mod jøder også kommer fra højreekstreme personer. En tendens, der meget vel kan hænge sammen med Brexit sidste år.

Samtidig med nazitegnet i Exeter fandt man også på universitetet et ”Rights for Whites”-flag. ”Dette er direkte antisemitisme, og det kommer fra højrefløjen,” siger David Feldman fra Pears Institute for the Study of Antisemitism at Birkbeck.

Den teologistuderende Izzy Lenga fra Birmingham Universitet oplevede dette for nylig. Hun havde fundet et klistermærke på campus, hvor der stod ”Hitler havde ret”. Hun valgte at poste billedet på Twitter – sikkert i forventning om at få sympatitilkendegivelser. I stedet fik hun over 2000 beskeder på et døgn, hvoraf de fleste var hadske og antisemitiske udsagn fra højreorienterede, fascistiske grupper.

Som en positiv ting midt i alle de dårlige nyheder udtalte Malia Bouttia, som er formand for National Union of Students, sig om tendensen. Hun er ofte blevet beskyldt for at være antisemitisk, og hun har blandt andet kaldt netop Birmingham Universitet for en ”zionistisk enklave”. I denne omgang var hun dog ganske tydelig om at fordømme hændelserne: ”Denne form for åbenlys antisemitisme skal ikke tolereres, og institutionerne bør gøre mere for at bekæmpe det,” lød budskabet.

 

Det samlede billede

Det samlede billede af tilstanden i Storbritannien er på den ene side, at der findes stor modstand mod jøder fra flere politiske kanter. På den anden side er der rigtig mange, som fordømmer antisemitismen og virkelig forsøger at gøre noget ved det. Det gælder ikke kun de jødiske grupper. Også regeringen har igangsat seriøse undersøgelser, når der for eksempel har været mistanke om antisemitisme inden for Labour.

 

(Forsidefoto: Smalljim/Wikimedia)