Det mener amerikanere og israelere om hinandens ledere

To undersøgelser viser tydelige tendenser, når det gælder henholdsvis amerikanernes holdning til konflikten mellem Israel og palæstinenserne og israelernes indtryk af Barack Obama.

Undersøgelserne kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem Israel og USA (især mellem Netanyahu og Obama) er meget dårligt. Ikke mindst på grund af den seneste resolution i FN’s Sikkerhedsråd, som Obama ikke nedlagde veto imod, selvom den kalder hele Østjerusalem for ”palæstinensisk område”.

Lad os først se på undersøgelsen af, hvad amerikanerne mener om konflikten i Israel. Her er der stor forskel på demokrater og republikanere. 74 % af republikanerne sympatiserer med Israel, mens det kun er 33 % af demokraterne. Denne forskel er den største i mange år. 11 % af republikanerne sympatiserer med palæstinenserne, mens det samme gælder hele 31 % af demokraterne. Resten sympatiserer ikke med den ene gruppe fremfor den anden. Når det gælder premierminister Netanyahu, så har 50 % af republikanerne et positivt syn på ham. Det samme kan siges om blot 21 % af demokraterne. Det betyder, at det langtfra er alle, der sympatiserer med Israel, som også har et positivt syn Netanyahu.

Den store forskel mellem republikanere og demokrater er ikke så overraskende. Den samme forskel er kommet til udtryk i form af udtalelser og beslutninger fra henholdsvis Trump og Obama.

 
To statsledere, som næppe vil savne hinanden, når Obamas præsidentperiode udløber 20. januar. (Foto: Pete Souza/Wikimedia)

Israelere: Obama er pro-palæstinensisk

En anden undersøgelse viser, hvordan jødiske israelere opfatter Obama. Ifølge den mener hele 65 %, at Obama-administrationen er ”mere pro-palæstinensisk” (end pro-israelsk). Kun 12 % mener, at den er ”mere pro-israelsk”. Det er markante tal, når man tænker på, at USA gennem mange har været – og stadig er – Israels vigtigste allierede i det internationale samfund.

Adspurgt om forventningen til den kommende Trump-administration svarer hele 79 %, at de forventer, at den bliver mere pro-israelsk – kun 3 % svarer det modsatte.

Ud fra tallene kan man altså forvente, at forholdet mellem USA og Israel bliver lettere, når Trump tiltræder om en uge. Om det rent faktisk bliver sådan, må tiden vise. Trump har sagt, at han agter at flytte den amerikanske ambassade til Jerusalem. Men i denne uge var en af hans kommende topfolk ude med en melding om, at ambassaden bør blive i Tel Aviv. Samtidig har topkandidaten til udenrigsministerposten, Rex Tillerson, kritiseret den FN’resolution, som Obama for nylig undlod at nedlægge veto mod. Så der er meldinger, der går i begge retninger, og derfor bliver det yderst spændende at se, hvordan Trump vil forholde sig til Israel, når han er flyttet ind i Det Hvide Hus.