FN lukker Hamastunnel under skole

Det er velkendt, at Hamas har et stort netværk af tunneler i Gazastriben – og at nogle af disse endda leder ind på israelsk territorium. De skal bruges i kampen mod Israel, hvis og når der igen kommer krig, som Hamas gjorde det under den seneste krig i 2014. Tunnelerne i Gaza bruges til at transportere soldater og våben, mens dem, som fører ind i Israel, kan bruges til overraskelsesangreb.

Tilbage i juni opdagede UNRWA – FN’s hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge – at en af disse tunneler fandtes lige under en af organisationens skoler i flygtningelejren Maghazi i Gazastriben. Dengang var beskeden klar: »UNRWA fordømmer på det kraftigste eksistensen af sådanne tunneler. Det er uacceptabelt, at elever og ansatte bliver udsat for fare på den måde (…). UNRWA har taget affære og protesteret over for Hamas i Gaza. Vi har også informeret dem om, at vi vil lukke tunnelen under vores grund.«

Nu har UNRWA så gjort alvor af det og fået lukket tunnelen, så det er mere sikkert for børnene og de ansatte at færdes på skolen.

Det er dog desværre ikke den eneste gang, at Hamas har valgt at bygge sine tunneler på steder, hvor det sætter civiles liv i fare. Årsagen til denne kyniske strategi er, at Hamas ved, at det vil være sværere for Israel at ødelægge tunnelerne, fordi der i så fald vil være en risiko for civile tab. Skulle det komme til endnu en krig mellem Hamas og Israel, vil Israel dog anse disse tunneler for at være et legitimt mål, fordi de udgør en central og vigtig del af terrorbevægelsens krigsførelse. Ræsonnementet er: Hvis Israel ikke forsøger at ødelægge tunnelerne, kan det i sidste ende koste (civile) israelske liv, fordi tunnelerne forbedrer Hamas’ mulighed for at angribe Israel.

Samme strategi så man også under den seneste krig i sommeren 2014, hvor Hamas bevidst gemte sig i civile nabolag.

 

Tunnel under lejlighedskompleks

For en uge siden offentliggjorde det israelske militær, IDF, et satellitfoto, som viser, at Hamas har bygget tunneler i et område, hvor der ligger et lejlighedskompleks. Ifølge Eyal Zamir, som er øverstkommanderende for IDF i det sydlige Israel, bekræfter det Hamas’ strategi: »Vores efterretningsarbejde viser, at Hamas opererer i civile områder og dækker sig bag civilbefolkningen og forbereder infrastrukturen til den næste konflikt netop i civile områder,« siger han til Times of Israel. Hvis og når der kommer krig igen, ligger ansvaret ifølge Zamir på Hamas: »Skulle der komme en konflikt igen, vil enhver, som befinder sig på disse steder, være i fare, og ansvaret er Hamas’.«

 
Dette billede er offentliggjort af IDF (Israel Defense Forces) og viser, hvor man mener at Hamas' tunneler er. Som det ses, er det et område med både en skole, en gravplads og en moske. (Foto: IDF)

Bygger barriere under jorden

Som et modsvar på tunnelerne vil Israel i de kommende måneder intensivere arbejdet med at bygge en barriere under jorden, som altså skal forhindre Hamas i at grave sig ind i Israel. Samtidig er Israel i gang med at styrke sikkerheden over jorden langs grænsen til Gaza.

Situationen i Gaza er kritisk for borgerne, som lider under Hamas’ styre. Terrorgruppen foretrækker at bruge penge på blandt andet tunneler i stedet for almindelig velfærd. Helt aktuelt er der stor mangel på strøm, fordi Det Palæstinensiske Selvstyre vil have Hamas til at betale for strømmen og derfor har reduceret den mængde af strøm, som Selvstyret betaler for.

Ifølge Eyal Zamir er der ikke umiddelbart optræk til en krig lige nu. I stedet lader det til, at Hamas opruster. Han slår også fast, at Israel selvfølgelig vil gøre alt for ikke at ramme civile, men at dette er svært helt at undgå - på grund af Hamas' strategi - hvis militæret skal udføre sin opgave med at sørge for Israels sikkerhed.