Folketingsdebat: Elbæk vil boykotte Israel, Espersen vil fordømme terror

Onsdag havde Enhedslisten indkaldt til en såkaldt hasteforespørgsel. Her ville de blandt andet høre om »regeringens holdning til den aktuelle situation i Israel-Palæstina-konflikten«.

Det gav anledning til, at partiernes ordførere kom på talerstolen og udtrykte deres holdning til konflikten og ikke mindst de 11 dages kampe mellem Israel og Hamas, som i sidste uge blev afsluttet med en våbenhvile.

Ikke overraskende var der meget delte meninger. Enhedslisten og SF kritiserede Israel for deres angreb i Gaza. Enhedslisten kaldte Israel for et ”apartheidstyre” og opfordrede til boykot. Og Israel blev beskyldt for at svare igen på en måde, som ”ikke er proportional med angrebene mod Israel”.

Det parti, der dog var allermest kritisk, var Frie Grønne repræsenteret ved Uffe Elbæk. Han kunne ikke engang stemme for det forslag til vedtagelse, som ellers både Enhedslisten og SF stemte for.

I teksten, som blev vedtaget med 85 stemmer for, stod der:

»Folketinget opfordrer regeringen til, særligt gennem EU og FN, at arbejde for: - Alle parter efterlever våbenhvilen. - Civile altid beskyttes og folkeretten respekteres. - Gaza-blokaden ophæves. - Engagere sig i pågående resolutionsforhandlinger i Menneskerettighedsrådet med henblik på at opnå en fair og balanceret resolutionstekst med udgangspunkt i førnævnte principper.«

Men selv dette kunne Uffe Elbæk »ikke se sig selv i«, fordi teksten ifølge ham gav indtryk af, at der var tale om »to ligeværdige parter«.

 

Opfordrer til boykot

I stedet fremmesatte Elbæk et forslag med denne tekst:

»Folketinget pålægger regeringen at: - fordømme Israels brug af militærmagt i Gaza og Østjerusalem, - betegne Israel som et apartheidsamfund, - anerkende, at Israel og de besatte områder i dag fungerer som én stat, - fastslå, at borgere i samme geografiske område har samme rettigheder, og - Danmark skal boykotte Israel.«

Forslaget, som ikke blev vedtaget, fortæller en del om, hvordan nogle politikere på venstrefløjen ser på Israel, og hvordan de ignorerer terrorbevægelsen Hamas’ raketangreb mod civile israelere.

 

Søren Espersen med støtte til Israel

Der var dog også nogle, der gav udtryk for støtte til Israel. Især Dansk Folkepartis Søren Espersen, der ligesom Uffe Elbæk havde fremsat et forslag til vedtagelse – dog med en helt anden ordlyd. Espersens tekst lød sådan:

»Folketinget opfordrer regeringen til at fordømme terrorbevægelserne Hamas, Hizbollah samt Islamisk Jihad samt at fordømme de lande og bevægelser, som udstyrer terroristerne med våben og penge. Regeringen opfordres til at slå fast, at det ikke er palæstinenserne, som Israel kæmper imod, men derimod terroristerne i Hamas.«

Espersen udtrykte også sin store undren over for, at Det Konservative Folkeparti kunne støtte en tekst, hvor der opfordres til at forhandle en resolution i FN’s Menneskerettighedsråd. Espersen påpegede over for den konservative ordfører, Marcus Knuth, at rådet er dybt israelfjendtligt, og at det derfor er »helt i skoven« at stræbe efter en fair løsning af den vej. Marcus Knuth svarede, at han og partiet sympatiserer med Espersens forslagstekst, men at de ikke kan stemme for to tekster.