For første gang siden juli er der under 20.000 coronasmittede i Israel

Mens vi i Europa ser smittetallene gå den forkerte vej i disse dage, er det lige omvendt i Israel. Efter at have været lukket ned siden 18. september begynder man nu langt om længe at kunne se en markant forbedring i tallene.

Her er nogle af de centrale tal, som de ser ud torsdag morgen:

  • 1.089 personer blev smittet onsdag – svarende til 2,7 procent af de gennemførte tests. For få uger siden lå tallene på hhv. 4-5000 og 12-15 procent.
  • I alt 19.344 israelere er lige nu smittet med coronavirus. Det er første gang siden juli, at tallet er under 20.000
  • 581 er alvorligt syge. 4. oktober var tallet 900. Grænsen for, hvornår sundhedssystemet bliver overbelastet, er 800.
  • I alt 2.292 israelere er døde med coronavirus. Sammenholder man med antallet af indbyggere ligger Israel på 38. pladsen over lande med fleste døde per indbygger. Dødsraten i Israel er cirka dobbelt så høj som i Danmark (kilde: Worldometers).


Nu må man igen bevæge sig mere end 1 kilometer væk fra sit hjem. (Foto: Hanne Toft)

Første ud af ni genåbningsfaser

Fra og med denne uge har regeringen gennemført første fase af op mod ni genåbningsfaser. Den betyder, at børnehaverne igen er åbne, og at man igen må bevæge sig mere end 1 kilometer væk fra sit. hjem. Og restauranter må nu tilbyde takeaway, hvor de før kun måtte levere mad til kundens dør.

Med snak om hele ni faser, lader det ikke til, at regeringen begår samme fejl som i foråret, hvor man åbnede op alt for hurtigt. Dog forlyder det, at premierminister Netanyahu og andre ministre foretrækker at operere med fem genåbningsfaser. Fagfolk fra sundhedsvæsenet anbefaler dog ni.

Der er heftig debat i regeringen om, hvad der skal have lov at åbne først. Finansminister Israel Katz er skeptisk over for sundhedsministerens forslag om at genåbne skolerne, hvor eleverne er opdelt i båse og afskærmet med plastic. Katz mener, at det vil tage mindst en måned at forberede, og at det vil blive for dyrt. Han foreslår, at man derimod prioriterer genåbning af visse butikker og storcentre, så der kommer gang i økonomien.

Onsdag mødtes de ministre, fagfolk og embedsfolk, som er med i det såkaldte corona-kabinet. Her valgte de at udskyde beslutningen om yderligere genåbning til mandag den 26. oktober.