Forfattere og rabbinere til regering: Stop deportation af asylansøgere

I begyndelsen af året meddelte den israelske myndighed for befolkning og immigration, at alle illegale asylansøgere fra Eritrea og Sudan skal forlade Israel inden for tre måneder. Ellers bliver de sat i fængsel. Dem, som forlader landet inden april, vil få 3.500 dollars og en flybillet. Målet er at fjerne de godt 40.000 asylansøgere, som er kommet ind i Israel illegalt de seneste år. Mange af asylansøgerne kan ikke tage tilbage til deres hjemland, hvor de er i livsfare, og derfor håber Israel at kunne sende mange af dem til Rwanda. Man har endda indgået en aftale med Rwanda om at sende flygtninge til landet.

Det er der rigtig mange i Israel, der er vrede over. De mener ikke, at Israel moralsk kan forsvare at sende flygtningene ud af landet – og da slet ikke til et helt andet land end deres hjemland.

Nu er en stor gruppe af kendte israelske forfattere, blandt andet Amos Oz, kommet med en samlet udtalelse til regeringen, hvori det lyder: ”Vi vil have, at I skal standse udvisningen af asylansøgere fra Eritrea og Sudan; mænd og kvinder, som på krop og sjæl bærer forfærdelige ar fra deres flugt og deres ophold i torturlejre i Sinaj, samt børn, der er født i Israel. Alle beder de om en ting: at få lov at leve.”

Forfatterne argumenterer med, at Israel sammenlignet med mange europæiske lande ikke har taget imod særligt mange flygtninge, og at asylansøgerne kun udgør under en halv procent af Israels befolkning. De henviser også til, at Israel har underskrevet Genevekonventionen, som siger, at man ikke må sende flygtninge tilbage til deres hjemland – heller ikke hvis de er kommet ind i landet ulovligt. ”Disse regler er baserede på data, som blev indsamlet under naziregimet, hvor det var jøderne, der krydsede grænser for at søge beskyttelse,” argumenterer de.

 

Rabbinere er enige

En gruppe af zionistiske rabbinere, heriblandt Michael Melchior, har skrevet et brev til regeringen. Her henviser de også til det jødiske folks egen historie med forfølgelse og behov for at søge i sikkerhed i andre lande: ”Som en jødisk stat kan vi ikke vende vores hjerte bort fra disse mennesker. Vi opfordrer derfor til, at man skelner mellem at standse den ulovlige indvandring, hvilket vi støtter, og så tage sig af dem, som allerede lever iblandt os,” lyder det i brevet.

Ud af de godt 40.000 asylansøgere er der stadig over 8.000, der venter på svar. Kun 11 personer har fået asyl.

Mange af de illegale asylansøgere holder til syd for Tel Aviv. Det har skabt utryghed og stor utilfredshed blandt borgerne i området.