Fund af lersegl stemmer overens med Det Gamle Testamente

Israelske arkæologer har fundet et lille, men meget betydningsfuldt lersegl i forbindelse med udgravninger ved Grædemuren.

Der er tale om et lille rundt stykke ler med inskriptionen »Tilhører byens guvernør« på hebraisk. Det viser også to mænd med knælange kjortler, der kigger på hinanden.

Der er flere interessante aspekter af fundet af det 2.700 år gamle segl. Som Jerusalems borgmester, Nir Barkat, siger, viser seglaftrykket, »at Jerusalem for 2.700 år siden var en stærk og central by«.

 

Kommandanter i Det Gamle Testamente

Aftrykkets udsagn om en guvernør i Jerusalem stemmer interessant nok overens med Bibelens beretninger om Jerusalem på det første tempels tid. To steder tales der i Det Gamle Testamente om en »kommandant« i Jerusalem, hvilket svarer til en guvernør. I Anden Krønikebog 34,8 nævnes Ma’aseja, og i Anden Kongebog 23,8 nævnes kommandanten Josva. Seglets påstand om en guvernør eller kommandant i Jerusalem på det tidspunkt er altså helt i overensstemmelse med de bibelske beretninger.

Ifølge arkæologerne blev seglet brugt som et slags bevis på, at en transportvare rent faktisk kom fra guvernøren – som altså sandsynligvis har været enten Josva eller Ma’aseja.

 
Israel Antiquities Authority står bag udgravningerne i Jerusalem. (Foto: Ruben Bernhard)

Kamp om historien

Fundet kommer på et godt tidspunkt, hvor diskussionen om, hvem der historisk set har ret til Jerusalem, for alvor er blusset op i forbindelse med Trumps anerkendelse af Jerusalem 6. december. Mange muslimer påstår, at Jerusalem historisk set tilhører dem, og de benægter den historiske forbindelse mellem Jerusalem og det jødiske folk. Et godt eksempel på det kan ses i dette YouTube-klip, hvor Mordechai Kedar får sat den syriske sheik og muslimske prædikant på plads, efter at han påstår, at »ingen historiker kan tvivle på, at Palæstina tilhører muslimerne. (…) Zionisterne passerede blot forbi som beduiner og byggede ikke noget samfund der. (…) I alle det zionistiske regimes uretmæssige udgravninger har de ikke gjort et eneste fund [som stammer fra det jødiske folk].«

Kedar fra Bar Ilan Universitet modsiger ham: »Det jødiske folk var i Jerusalem for 3.000 år siden, da islams forfædre drak vin, begravede deres døtre levende og tilbad [gudinder] i den arabiske ørken. I Jerusalem tilbad vi den eneste Gud, mens I tilbad afguder i den arabiske ørken.«

Fundet af det lille lersegl vil næppe overbevise de muslimer, som mener at have historisk ret til Jerusalem, om, at de tager fejl. For som den syriske sheik siger, mener han slet ikke, at Israel har ret til at foretage udgravninger i området. Ikke desto mindre har der været udgravninger nord for Grædemuren siden 2005.