Håbet om fred er spinkelt trods optimistisk tale fra Biden

»Det er på tide, at krigen slutter«. Sådan sagde USA’s præsident, Joe Biden, i en tale fredag aften. Her talte om han om det, han kaldte et »nyt forslag« til en våbenhvileaftale. Forslaget kom ifølge Biden fra Israel. Men Netanayhu og regeringen har ikke bekræftet, at det, som Biden præsenterede, kommer direkte fra dem. Derimod sagde Netanyahu faktisk mandag, at der er »huller« i den aftale, Biden præsenterede. Det er klart, for Biden foregav ikke at præsentere aftalen i sin helhed. Men udtalelsen fra Netanyahu gav det indtryk, at han ikke var helt tilfreds med Bidens præsentation.

Præsidenten gennemgik de tre faser, som aftalen indeholder, men her var det svært at få øje på, at forslaget skulle være så nyt. Og de store knaster, der tidligere har fået forhandlinger til at bryde sammen, er der tilsyneladende stadig.

Ikke mindst denne knast: Israel kræver, at Hamas skal besejres fuldstændig, før Israel trækker sig helt ud af Gaza. Det strider selvsagt imod Hamas’ interesser.

Der var dog enkelte nye elementer i det, Biden kunne afsløre fredag aften. Lad os se nærmere på dem og undervejs også se på, hvilke spørgsmål der står tilbage.

Læs hele Bidens tale

Fase 1

 • Vil som udgangspunkt vare 6 uger
 • Våbenhvile træder i kraft
 • Israels tropper i Gaza trækker sig tilbage fra beboede områder
 • Et ukendt antal levende gidsler løslades – det vil være kvinder, sårede og ældre. Derudover vil et ukendt antal lig af israelske gidsler komme til Israel
 • Civile palæstinensere vil få lov at vende hjem til det sted i Gaza, de er flygtet fra
 • Den humanitære hjælp vil blive øget til 600 lastbiler om dagen
 • Hundredvis af palæstinensiske fanger i israelske fængsler vil blive løsladt
 • Som noget nyt i forhold til tidligere aftaleforslag nævnte Biden, at Israel og Hamas under fase 1 skal forhandle om »de nødvendige foranstaltninger« for at man kan fortsætte til fase 2. Han sagde også, at fase 1 vil blive forlænget, hvis disse forhandlinger stadig pågår efter 6 uger

 

Spørgsmål til fase 1:

 • Vil Israels tropper også skulle trække sig tilbage fra Netzarim-korridoren, som går øst-vest cirka på midten af Gaza? Og hvad med Philadelphi-korridoren, som Israel lige har fået kontrol med, og som går langs grænsen til Egypten? Det er to vigtige korridorer for Israel.
 • Biden nævnte, at det er de civile palæstinensere, som kan vende hjem. Betyder det, at israelske soldater skal have checkpoints, hvor de tjekker, om Hamas-folk forsøger at udnytte chancen til at flygte fra Rafah-området og gemme sig?
 • Hvor mange israelske gidsler vil blive løsladt i fase 1? Tidligere har der været nævnt tallet 33, men Hamas har sandsynligvis ikke 33 levende gidsler, som er enten kvinder, ældre eller sårede.
 • Hvilke »nødvendige foranstaltninger« skal der forhandles om?

 

Fase 2

 • Alle de tilbageværende levende gidsler løslades
 • Israel trækker sig helt tilbage fra Gaza
 • Flere palæstinensiske fanger løslades

 

Spørgsmål til fase 2

 • Skal Israel også trække sig tilbage fra den bufferzone mellem Israel og Gaza, som Israel har etableret for sin egen sikkerheds skyld?
 • Biden kan ikke svare på det, men et af de helt store spørgsmål i Israel er jo: Hvor mange levende gidsler er der tilbage i Gaza? Israel ved med andre ord ikke, hvad de forhandler om. Samtidig formoder man, at Israels regering ved mere, end hvad de har meldt ud offentligt.

 

Fase 3:

 • Genopbygningen af Gaza påbegyndes
 • Ligene af de gidsler, som stadig befginder sig i Gaza, kommer til Israel.

 

Spørgsmål til fase 3

 • Det helt store spørgsmål er, hvilken tilstand Hamas er i efter krigen. Biden sagde, at Hamas nu er i en forfatning, hvor de ikke kan gentage 7. oktober. Umiddelbart lyder det til, at USA vil tillade, at Hamas fortsætter med at eksistere i en eller anden form – men uden at have formel indflydelse i Gaza.
 • Biden nævnte også, at Israel fortsat vil være berettiget til at gå efter de skyldige efter 7. oktober. Det vil kræve militære indgreb i Gaza. Men hænger det sammen med en våbenhvile – som Hamas vil gå med til?

 

 

Hvad med Saudi-Arabien og en tostatsløsning

Som vi for nylig skrev om her på siden, arbejder USA for at etablere en normaliseringsaftale mellem Israel og Saudi-Arabien. Den skal sandsynligvis danne basis for efterkrigstiden i Gaza, hvor saudierne og andre nabolande i regionen måske skal administrere området i en overgangsperiode.

Knasten i de forhandlinger er, at saudierne kræver, at Israel forpligter sig til en proces frem mod en tostatsløsning – og det vil Israel ikke.

I sin tale nævnte Biden, at Israel »med denne aftale« vil komme tættere på en »potentiel normaliseringsaftale med Saudi-Arabien«. Her kan man spekulere i, om saudierne fx har sagt til USA, at de er villige til en sådan aftale, hvis Israel og Hamas indgår den aftale, som blev præsenteret af Biden.

Et forsigtigt gæt kunne være, at saudierne har lempet deres krav om en tostatsløsning. Biden nævnte i hvert fald ikke en tostatsløning, men talte en enkelt gang om »palæstinensisk selvbestemmelse«. Måske har amerikanerne sørget for en (set fra et israelsk perspektiv) bedre aftale med saudierne, hvis de går med til denne aftale?

 

Hvad siger Israel og Hamas

Netanyahus kontor udsendte kort efter en udtalelse, hvor der stod, at »Israels seneste forslag« sikrer opnåelse af begge mål med krigen, nemlig at bekæmpe Hamas og befri gidslerne. Der er ingen tvivl om, at aftalen – hvis den overholdes – sikrer gidslernes løsladelse. Men det er uklart, hvordan den sikrer den totale sejr over Hamas.

Terrorgruppen har udsendt en udtalelse, hvor de siger, at de er »positive«. Det har man hørt før, uden at det er blevet til noget. Derimod er det klart fornemmelsen, at Hamas har interesse i at trække forhandlinger i langdrag.

Biden talte om, at tiden efter krigen vil blive »uden Hamas ved magten«. Alligevel er Hamas positive.

Spørgsmålet er, om det simpelthen er lykkedes at finde en formulering og en proces, hvor Hamas efter krigen er i en forfatning, hvor Israel vil kunne sige, at Hamas ikke har nogen magt og ikke militær kapacitet (og dermed er besejret), mens Hamas vil have en form for fundament at fortsætte ud fra – uden at have formel magt i Gaza

 

Israel satser på fase 1

For nylig sagde Israels nationale sikkerhedsrådgiver til gidslernes pårørende, at Israel ikke vil standse krigen – heller ikke selvom det medfører løsladelse af alle gidsler. De vil først standse krigen helt, når Hamas er besejret.

Samtidig sagde han, at Israel tror på, at man kan få løsladt nogle af gidslerne – nemlig dem, der er tale om i fase 1 af aftalen.

En teori kunne derfor være, at Israel kun ser for sig, at fase 1 bliver til noget, og at aftalen falder fra hinanden i forbindelse med forhandling om »de nødvendige foranstaltninger« og de »detaljer«, som ifølge Biden skal forhandles på plads inden fase 2. Når det sker, vil Israel så genoptage krigen mod Hamas.

Om det er tilfældet, ja, det er blot endnu et af de rigtig mange spørgsmål, som stadig er ubesvarede efter Bidens tale.