Hamasleder på besøg i Iran: Vi vil eliminere Israel

Hvis nogen troede, at den nyligt indgåede forsoningsaftale mellem Hamas og Fatah var et skridt i retning af en fredsaftale med Israel, må de tro om igen.

I kølvandet på den palæstinensiske aftale sagde Israels regering, at den har tre minimumskrav, hvis der skal blive tale om forhandlinger med en palæstinensisk regering, hvor Hamas har indflydelse.

De tre krav er:
1: Hamas skal afbryde sin forbindelse til Iran.

2: Hamas skal anerkende Israel.

3: Hamas skal demilitariseres.

Men terrorgruppen har ikke tænkt sig at imødekomme et eneste af kravene. Tværtimod. I weekenden besøgte Saleh al-Arouri Iran. Al-Arouri var Hamas’ repræsentant i forhandlingerne med Fatah, og han står desuden for en stor del af Hamas’ terroraktiviteter på Vestbredden. ”Vores besøg i Teheran er vores praktiske afvisning af det israelske krav,” sagde han til den iranske presse. Iran er den største økonomiske støtte af Hamas’ militær, Izzedin al-Qassam Brigaderne, som tæller 25.000 krigere.

 
Saleh al-Arouri (til højre) i samtale med den iranske politiker Ali Velayati. (Foto: Mahous Hosseini)

Påstår at ville hjælpe borgerne

Når det gælder kravet om demilitarisering er afvisningen også tydelig: ”Ingen i universet kan afvæbne os. Tværtimod vil vi fortsætte med at have den magt, der skal til for at beskytte vores borgere,” sagde Hamas’ leder i Gaza, Yahya Sinwar. Siden han trådte til tidligere i år, har Hamas dog ikke brugt mange ressourcer på at beskytte borgerne i Gaza, som lever med mangel på basale ressourcer. El- og vandforsyningen er sparsom, og arbejdsløsheden er stor. Samtidig gør Hamas ikke noget for at genopbygge Gaza efter krigen med Israel i 2014. Begrundelsen med at ville hjælpe borgerne holder altså ikke.

 
De grønne Hamasflag vejrer. Gruppen er dog vældig upopulær i Gaza, hvor borgerne lider under trange kår. I stedet for at hjælpe dem bruger Hamas bogstaveligt talt sit krudt på at bekæmpe Israel. 

”Diskuterer, hvornår vi vil udslette Israel”

Både al-Arouri og Sinwar har også fuldstændig afvist tanken om at anerkende Israel. ”Vi er ikke i en fase, hvor vi overvejer anerkendelse. Vi er nærmere i en fase, hvor vi forbereder os på at udslette den zionistiske enhed,” sagde al Arouri. Det samme budskab lyder fra Sinwar: ”Tiden er ikke længere til at diskutere anerkendelse af Israel. Nu vil Hamas diskutere, hvornår vi vil udslette Israel.”

 

Imod USA, Israel, FN – og Selvstyret

Med disse tydelige udmeldinger er der ingen tvivl om, hvad forsoningsaftalen handler om for Hamas. De vil overlade den civile kontrol i Gaza til Selvstyret, så de kan fokusere på deres egentlig mål, at udslette Israel. Samtidig bruger de aftalen til at forbedre forholdet til Egypten og måske få åbnet op for Rafah-grænsen mellem Egypten og Gaza.

Dermed kan forsoningsaftalen på ingen måde danne baggrund for fredsforhandlinger med Israel. Den er nærmere et skridt endnu længere væk fra forhandlinger. Og med Hamas’ erklæring går de imod kravene ikke bare fra Israel, men også fra USA, FN og Det Palæstinensiske Selvstyres præsident, Mahmoud Abbas, som også har krævet Hamas demilitariseret.

Søndag sagde FN's Mellemøstudsending, Nickolay Mladenov, at han "fordømmer de seneste udmeldinger fra visse Hamasledere, som opfordrer til at udslette Israel".

Dermed ser man nu det, som mange har forudsagt: at uenighederne mellem Fatah/Selvstyret på Vestbredden og Hamas i Gaza på et tidspunkt ville skabe dybe ridser i lakken på deres aftale.

Et interessant spørgsmål er nu, om Selvstyret rent faktisk ender med at overtage den civile kontrol i Gaza 1. december, hvilket de to parter har skrevet under på.

 

Grund til bekymring

For Israels vedkommende er der ikke noget nyt i, at Hamas vil udslette landet. Men gruppens positive forhold til Iran er bekymrende, fordi Iran ser ud til at vinde stor indflydelse i Syrien, som grænser op til Israel. Mange af de militser, som har været med til at bekæmpe IS, er støttet af Iran. Det samme er Hizbollah i det sydlige Libanon, som også grænser op til Israel. Hizbollah deler Hamas’ og Irans ønske om at bekæmpe Israel.

Kort sagt kan man sige, at forsoningsaftalen for Hamas mest af alt handler om at sætte nogen til at stå for at passe borgerne i Gaza, så terrorgruppen kan fokusere på krig og skabe forbindelse med andre lande og grupper, som har det samme mål.