Holocaustoverlever og jøder fra Hollywood kritiserer Oscar-tale

Da der for nylig blev uddelt Oscar-statuetter, var der særligt en takketale, som tiltrak sig opmærksomhed. Nemlig talen af Jonathan Glazer, hvis holocaustfilm ”The Zone of Interest” vandt prisen for bedste udenlandske film.

I sin tale sagde Glazer, som er jøde, at han og de andre stod på scenen »som jøder, der nægter at lade deres jødiske baggrund og Holocaust blive taget som gidsel af en besættelsesmagt, som har medført konflikt for så mange uskyldige mennesker, uanset om det er ofrene for 7. oktober eller ofrene for det fortsatte angreb på Gaza«.

Siden har rigtig mange – blandt andet jødiske organisationer – kriseret Glazer for disse udtalelser. I denne uge har mere end 450 jøder fra filmbranchen/Hollywood udsendt det, de kalder »en udtalelse fra jødiske professionelle i Hollywood«.

Her genbruger de Glazers vending om at nægte af lade den jødiske baggrund blive misbrugt: »Vi nægter at lade vores jødiske baggrund blive taget som gidsel i et forsøg på at sætte moralsk lighedstegn mellem naziregimet, der ville udrydde en hel race, og en israelsk nation, som kæmper for at forhindre sin egen udryddelse.«

I udtalelsen skriver de også, at »brugen af ordet besættelse til at beskrive et indfødt jødisk folk, der forsvarer det hjemland, som går mange tusind år tilbage, og som er blevet anerkendt som stat af FN, forvrænger historien«.

 

Holocaustoverlever: »Du skulle skamme dig«

Blandt andre kritikere kan nævnes instruktøren af holocaustfilmen Sauls Søn, som vandt en oscar i 2016. Lazslo Nemes har sagt, at Glazer, »skulle have holdt sin mund i stedet for at afsløre, at han ikke har nogen forståelse af historien og de kræfter, der vil opløse civilisationen – før eller efter Holocaust«.

Men det vel nok allerstærkeste kritik kommer fra præsidenten for The Holocaust Survivors Foundation, 94-årige David Schaecter. Som den eneste i sin familie (som talte 105 personer) overlevede han Holocaust, hvor han var i både Auschwitz og Buchenwald.

Dagen efter Oscar-uddelingen skrev han et brev til Glazer, hvor der blandt andet stod:

»Med mismod så jeg, hvordan du søndag aften brugte platformen ved Oscar-ceremonien til at sidestille Hamas’ maniske brutalitet mod uskyldige israelere med Israels svære, men nødvendige selvforsvar mod Hamas’ fortsatte barbarisme. Dine udtalelser var faktuelt forkerte og moralsk uforsvarlige. Den ”besættelse”, du taler om, har intet at gøre med Holocaust. Det jødiske folks eksistens og ret til at leve i landet Israel går hundredvis af år længere tilbage end Holocaust. Nutidens politiske og geografiske landskab er resultatet af krige startet af tidligere arabiske ledere, som nægtede af acceptere jøder som deres naboer i vores historiske hjemland. (…)

Det er endnu værre, at du valgte at bruge Holocaust til at validere din personlige holdning. Du lavede en Holocaustfilm og vandt en oscar. Og du er jødisk. Godt for dig. Men det er en skændsel, at du foregiver at tale for de seks millioner jøder – heriblandt halvanden million børn – som blev myrdet udelukkende på grund af deres jødiske identitet. Og det er en skændsel, at du foregiver at tale for dem af os, som personligt så verden være stille, mens vores mødre, fædre, brødre, søstre, bedsteforældre, tanker, onkler, fætre og kusiner blev myrdet. (…) Du skulle skamme dig over at bruge Auschwitz til at kritisere Israel.«