Israel fordømmes i WHO – men får større støtte end tidligere

Det er på ingen måde et ukendt fænomen, at organer i FN bruger en stor del af deres tid og ressourcer på at fordømme Israel.

Det seneste eksempel på, hvordan FN udnyttes til at fordømme Israel, er Verdenssundhedsorganisationen, som hvert år samles i Geneve for at diskutere forskellige udfordringer relateret til sundheden i verden. I år var blandt ebola i DDR Congo, som udgør en stor sundhedsmæssig trussel, på dagsordenen.

Og så var »sundhedssituationen i de besatte palæstinensiske områder og i det besatte syriske Golan« – som punktet blev kaldt ­– også på dagsordenen. WHO vedtog en resolution med netop den overskrift. Hele 96 stemte for og kun 11 imod, mens 21 undlod at stemme. De lande, som stemte imod, var: Tyskland, USA, Storbritannien, Australien, Canada, Brasilien, Tjekkiet, Guatemala, Honduras, Ungarn og Israel. Det var første gang, at Tyskland stemte imod denne resolution, som også tidligere år er blevet fremsat i WHO. Dermed gjorde tyskerne alvor af deres nylige løfte om i højere grad at støtte Israel internationalt.

 

Intet i forhold til Yemen, Syrien og Venezuela

Hillel Neuer fra organisationen UN Watch, påpeger, at selvom resolutionen ikke direkte bebrejder Israel for sundhedssituationen på Vestbredden og i Golan, så er der ingen tvivl om, hvem der ifølge resolutionen har ansvaret. Flere steder nævnes Israel og deres måde at håndtere deres kontrol med Vestbredden på, som direkte årsag til problemerne.

At netop Vestbredden og Golan får sit eget punkt på dagsordenen, kunne give det indtryk, at disse områder er de steder i verden, der har den værste sundmedsmæssige tilstand.

Neuer henviser  til det absurde i, at Vestbredden og Golan fremhæves som kritiske områder, mens lande som Syrien, Venezuela og Yemen går fri. »Der var intet punkt på dagsordenen og ingen resolution, der på den måde handlede om specifikke lande, hverken Syrien, hvor hospitaler og den medicinske infrastruktur er blevet smadret at bomber fra syriske og russiske styrker, eller Yemen, hvor 19,7 millioner mennesker mangler adgang til sundhedsservice, eller Venezuela, hvor sundhedssystemet er kollapset,« siger Neuer.

Ifølge Neuer hører det også med til absurditeten, at Israel bebrejdes for en dårlig sundhedssituation i Golan, når Israel rent faktisk tager imod syrere, der flygter til Golan, og giver dem god lægefaglig behandling på israelske hospitaler.

Neuer nævner også, at Israel ikke er hævet over kritik, når det gælder sundhedssituationen. Men der er mange andre steder i Mellemøsten, hvor situationen er langt værre end på Vestbredden.

Det positive ved afstemningen var dog som sagt, at Tyskland valgte en helt ny linje. Også Brasilien, Tjekkiet, Honduras og Ungarn valgte af ændre deres stemme i forhold til tidligere afstemninger om lignende resolutioner.