Israelerne støtter ikke den nye regerings mange forslag

Det kan godt være, at Likud, Shas, Forenet Torajødedom, Religiøs Zionisme, Jødisk Styrke og Noam til sammen har et flertal, når man tæller deres mandater. Men de har ikke opbakning fra et flertal af befolkningen til nogle af de forslag, som den kommende regerings fremtrædende medlemmer har talt varmt om. I hvert fald ikke ifølge en ny undersøgelse foretaget af Israel Democracy Institute.

 

Syv forslag får kølig modtagelse

I undersøgelsen er deltagerne blevet spurgt, hvad de synes om syv forslag, som muligvis vil blive vedtaget i nær fremtid. Fem forslag handler om religion og stat, et om regeringens juridiske rådgivere og et om bosættelserne.

Ingen af de syv forslag fik opbakning fra mere end 40 procent af de adspurgte. Og tager man kun svarene fra de deltagere, der beskriver sig selv om højreorienterede (og som må formodes i høj grad af have stemt på de nye regeringspartier), var det kun to forslag, der fik opbakning fra mere end halvdelen.

De fem religiøse forslag er alle fremsat af mindst et af de fem religiøse partier, som støtter Likud. Forslagene er:

  • Folk, som er konverteret til jødedommen af en ikke-ortodoks rabbiner, skal ikke være kvalificeret til at få israelsk statsborgerskab (i modsætning til dem, der er ortodokst konverteret).
  • Det skal være tilladt at lave fysisk opdeling af mænd og kvinder ved offentlige arrangementer.
  • Man skal ikke længere kunne få statsborgerskab, blot fordi man har en bedsteforælder, der er jøde. Derimod vil man skulle have en jødisk mor for at være berettiget.
  • Der skal gives flere penge i støtte til mænd, der studerer toraen i stedet for at arbejde.
  • Den lov, som for nylig privatiserede kosher-certificeringer, skal annulleres, sådan at det kun er overrabbinatet i Israel, der kan give butikker og firmaer lov til at kalde noget kosher. Den seneste regering ændrede reglerne, så der blev oprettet private instanser, der også kunne udstede kosher-certifikater.

Det er kun forslaget om kønsopdeling, der fik flertal blandt de højreorienterede deltagere i undersøgelsen (52 procent).

 

De to øvrige forslag var:

  • Ministre skal selv kunne vælge deres juridiske rådgivere. Det kan de ikke i dag.
  • Man skal kunne godkende de såkaldte udposter (små klynger af huse/blikskure på Vestbredden), som er bygget uden tilladelse og derfor er ulovlige ifølge israelsk lov.

De to forslag støttes af henholdsvis 39 og 36 procent af de adspurgte.

Hvis disse forslag skulle blive vedtaget, vil det altså være udtryk for, at regeringen ikke handler efter deres vælgeres ønske. Det kan måske også ses som et udtryk for, at Netanyahu og Likud har afgivet uforholdsmæssig stor indflydelse til de nationalreligiøse og ultraortodokse partier.