Israelsk FN-forslag: Fordøm og bekæmp holocaustbenægtelse

Når FN’s Generalforsamling mødes 20. januar, skal de 193 medlemslande stemme om en resolution, som er fremsat af Israel, og som vil fordømme benægtelse af Holocaust, hvor 6 millioner jøder blev dræbt af nazisterne.

Og Israels FN-ambassadør, Gilad Erdan, forventer, at den bliver vedtaget med et stort flertal. Det vil i så fald være blot anden gang, at Generalforsamlingen vedtager en israelsk fremsat resolution. Den første blev vedtaget for 17 år siden, hvor FN besluttede at gøre 27. januar til International Mindedag for Holocaust.

 

Holocaustbenægtelse en del af voksende antisemitisme

Gilad Erdan forklarer, at en del af baggrunden for forslaget er, at antisemitismen vokser i disse år.

Og en del af antisemitismen er, at folk enten benægter, at Holocaust fandt sted, nedtoner alvoren af Holocaust – eller endda hylder nazisternes folkemord.

Samtidig er der færre og færre i live, som kan bevidne, hvad der skete under Anden Verdenskrig.

»Disse omstændigheder kombineret med den måde, som sociale medier i stadig højere grad styrer debatten på, har skabt et miljø, hvor løgne og historieforfalskning finder sted,« lyder det fra Erdan. Hans håb er, at resolutionen vil få andre lande til i højere grad at deltage i kampen mod holocaustbenægtelse.


Et billede fra den årlige Holocaust-mindedag. Det var en israelsk resolution, der dannede baggrund for dagen. Nu forventer israelerne for anden gang i FN's historie at få en resolution vedtaget i Generalforsamlingen. (Foto: GPO)

Det står der i resolutionen

Udkastet til resolutionsteksten indeholder en række eksempler på Holocaustbenægtelse. Og det er altså ikke kun den pure afvisning af, at det overhovedet fandt sted, der ryger ind under denne kategori. Det gør også andre former for løgn. For eksempel at forsøge at nedtone eller undskylde, hvad der skete. Teksten fordømmer også dem, der påstår, at antallet af ofre er langt mindre end det, som troværdige historiske kilder siger.

Der er også nogle, som påstår, at jøderne selv var skyld i Holocaust, eller som ligefrem mener, at Holocaust var godt og skulle have kostet endnu flere liv. Disse uhyggelige påstande fordømmes også i resolutionen.

Derudover vil lande, som stemmer for resolutionen, påtage sig et ansvar for at informere om Holocaust og bekæmpe løgn – særligt online, hvor sociale medier hyppigt benyttes til løgne om Holocaust.

 

Forventer stort flertal

Afstemningen er sat til 20. januar. Det er 80-årsdagen for Wannsee Konferencen i 1942, hvor nazisterne besluttede at implementere en plan for at udrydde det jødiske folk – »den endelige løsning«, som Hitler kaldte det.

Den israelske FN-delegation har arbejdet med resolutionen i et år og har talt med mange andre lande. De har en klar fornemmelse af, at den vil få et stort flertal. Erdan forventer således, at mindst 160 ud af de 193 medlemslande vil stemme for.

Det vil være en stor sejr for Israel, som ellers i mange andre sammenhænge gøres til syndebuk i FN og udsættes for uforholdsmæssigt mange fordømmelser. For eksempel vedtog Generalforsamlingen i 2021 hele 14 resolutioner imod Israel. Og kun 5 mod alle andre lande tilsammen.

Resolutioner i Generalforsamlingen er ikke juridisk bindende, men har alligevel en stor vægt, fordi de udgør en manifestation af flertallets holdning.