Lav arbejdsløshed – men ikke for ultraortodokse og arabere

Det går godt med beskæftigelsen i Israel. Sådan lyder den overordnede konklusion i en helt ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet. Arbejdsløsheden er på blot 4 procent. Og mange af dem, som er arbejdsløse, er det, fordi de skifter job.

Ser man på israelere i alderen 25-64 år, er 78,3 procent af dem i job. Gennemsnittet for OECD-lande er 73,3 procent. Man ligger altså et pænt stykke over gennemsnittet.

 

Arabere og ultraortodokse skiller sig ud

Mens de overordnede tal er meget positive, er der store forskelle på de forskellige befolkningsgrupper i Israel. Det er især de sekulære jøder, det går godt for. De har gode jobs med gode lønninger.

Blandt landets arabiske befolkning, som udgør cirka 20 procent, og de ultraortodokse jøder, som udgør cirka 10 procent, ser det dog anderledes ud. Og der er også forskel på kønnene.

Kun 38,2 procent af de arabiske kvinder er i arbejde, mens det er cirka 50 procent af de ultraortodokse mænd. Til gengæld er deres ægtefæller godt med. Blandt både arabiske mænd og ultraortodokse kvinder er beskæftigelsesgraden de seneste år steget til cirka 76 procent – kun lidt under landsgennemsnittet og over OECD-gennemsnittet.

 

Det tjener israelerne

Rapporten giver også et overblik over israelernes lønninger. Gennemsnittet for alle israelere i arbejde er 11.500 shekel om måneden. Det svarer til cirka 22.000 kroner. Men også her er der stor forskel på grupperne.

De sekulære mænd tjener bedst, nemlig 15.372 shekel i snit. For kvinderne i samme gruppe er gennemsnitslønnen 9.928 shekel. De arabiske mænd tjener kun 8.552 shekel i snit, mens det for arabiske kvinder er 5.791 shekel. Blandt de ultraortodokse tjener mændene 8.467 og kvinderne 7.527 shekel.

For de ultraortodokses vedkommende er en stor del af forklaringen, at mange af dem kun arbejder deltid. Langt de fleste arabiske mænd arbejder dog fuldtid – men tjener stadig ikke så meget som for eksempel de jødiske sekulære mænd.

 

Forventer stor tilgang til arbejdsmarkedet

Det er dog ikke sikkert, at den nuværende forskel kommer til at være den samme om nogle år. Der er nemlig en større andel børn end voksne, der er enten ultraortodoks eller arabisk. 19 procent af de 0-14-årige israelere er ultraortodokse. 25 procent er arabere. Det betyder altså, at de to grupper, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet – eller ikke ønsker at komme det – vokser. Derfor er det meget vigtigt, at der gøres en indsats for, at netop denne gruppe i højere grad bliver en del af arbejdsmarkedet.

Tilgangen vil ikke ske på bekostning af andre grupper, men vil primært øge antallet af israelere i den arbejdsdygtige alder.

Social- og beskæftigelsesminister Haim Katz sagde i forbindelse med rapportens udgivelse, at ministeriet ”arbejder på at mindste sociale uligheder og give nogle gode redskaber til de grupper, der har beskæftigelsesudfordringer, så de kan få et job og en ordentlig løn”.