Medskyldig i terror mod palæstinensisk familie var medlem af terrorgruppe

Det er mere end fire år siden, at en palæstinensisk familie blev udsat for et forfærdeligt terrorangreb i deres hjem i byen Duma. Riham og Saad Dawabsha og deres nyfødte Ali mistede livet, da en jødisk terrorist kastede en brandbombe ind gennem vinduet og satte ild til familiens hus. Kun den ældste søn, Ahmah, overlevede.

Selvom det er flere år siden, er den efterfølgende retssag stadig ikke afgjort. Der er to tiltalte i sagen. Amiram Ben-Uliel, som på gerningstidspunktet var 21 år, er anklaget for at have påsat branden. En anden person, som var mindreårig på gerningstidspunkt, og hvis navn derfor ikke er offentligt kendt, er tiltalt for at have deltaget i planlægningen af angrebet.

Den unge mand, som nu er 19 år, har tidligere indgået et forlig med statsanklageren. Her har han indrømmet, at han var med til at planlægge angrebet. Som en del af forliget blev parterne enige om, at navnene på de tre dræbte ikke fremgår af anklageskriftet. Han er ikke anklaget for mord, men for medvirken til brandstiftelse på grund af racisme.

Parterne kunne dog ikke blive enige om, hvad der skulle ske med anklagen om medlemskab af en terrororganisation. Det skulle en domstol derfor afgøre, og den afgørelse er nu faldet.

Selvom distriktsdomstolen i Lod først havde anbefalet at udelade anklagen, fordi man mente, at det var svært at bevise medlemskab af en terrororganisation, besluttede domstolen lidt overraskende, at den 19-årige var medlem. Den organisation, som manden er dømt for at være medlem af, hedder Hamered, som betyder »oprøret«.

 

»Hvis de ikke forlader landet, bør de blive slået ihjel«

Beslutningen kommer på baggrund af afhøringer af den 19-årige. Ifølge dommeren har han her blandt andet udtalt, at »det ultimative mål er oprettelsen af en stat, der vil fungere i lyset af Toraens autoritet. Der er slet ikke plads til hedninger. Og hvis de ikke forlader landet, bør de blive slået ihjel.« Mandens udsagn peger i det hele taget på, at han er drevet af en racistisk ideologi

Den unge mand har i forbindelse med forliget også erkendt sig skyldig i tre andre hadforbrydelser. Han har sat ild til en garage, sat ild til en taxi og punkteret dækkene på en bil. Alle forbrydelser begået mod arabere/palæstinensere.

Statsanklageren forlanger, at den 19-årige bliver idømt fængsel i fem et halvt år. Han har allerede siddet indespærret i to et halvt år. I dag sidder han i husarrest.