Meningsmåling: Stort flertal af palæstinenserne støtter Hamas

Hvad mener den palæstinensiske befolkning om blandt andet Hamas, 7. oktober og en tostatsløsning? Det er der kommet dugfriske svar på. Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR), som har base i Ramallah på Vestbredden, offentliggjorde nemlig 20. marts resultaterne af deres seneste meningsmåling blandt palæstinensere på Vestbredden og i Gaza. Ved alle spørgsmålene giver undersøgelsen en svarprocent både for Vestbredden, for Gaza og for alle de adspurgte tilsammen.

Her er nogle udvalgte resultater (de manglende procenter er i de fleste tilfælde personer, der har svaret ”ved ikke”):

Se hele rapporten

 

Spørgsmål: Traf Hamas den rigtige beslutning, da de angreb Israel 7. oktober?

Ja: 71 procent

Nej: 19 procent

Holdningen er stort set den samme på Vestbredden og i Gaza. Der er overvældende opbakning til Hamas’ angreb på Israel. Denne grundholdning blandt palæstinenserne er meget afgørende for israelernes syn på fremtiden. Mange tror ikke på nogen form for fredsforhandling med en gruppe mennesker, der støtter et terrorangreb som Hamas’. Det er også indtrykket, at mange israelere er blevet overrasket over, at der blandt palæstinenserne er så stor opbakning til Hamas. Mange har sagt, at de var chokerede over at se, hvordan de civile i Gaza jublede, da Hamas’ i triumftog førte gidslerne ind i Gaza.

Mens vi i Europa gør meget ud af at skelne mellem terrorgruppen Hamas på den ene side og så de uskyldige civile på den anden side, er denne skelnen i Israel ikke helt så let at foretage. Det skyldes sandsynligvis den holdning, som kommer til udtryk i disse svarprocenter. Et af de løsladte gidsler har sagt, at »der findes ingen uskyldige civile i Gaza«. Det passer selvfølgelig ikke. Men citatet siger noget om, hvordan tingene ser ud fra mange israeleres perspektiv.

 

Spørgsmål: Begik Hamas grusomheder 7. oktober?

Blandt dem, der har set videoer fra 7. oktober: Ja: 17 procent. Nej: 81 procent

Blandt dem, der ikke har set video (hvilket er 80 procent af de adspurgte): Ja: 2 procent. Nej: 97 procent.

I alt: Ja: 5 procent. Nej: 93 procent

Ud over at støtte angrebet 7. oktober er der blandt palæstinenserne også en helt anden opfattelse af det, der skete. Hele 93 procent mener ikke, at Hamas begik grusomheder. Undersøgelsen kan give det indtryk, at det til dels skyldes, at palæstinenserne ikke i så høj grad har sat sig ind i, hvad der skete (hele 80 procent har ikke set videoklip i nyhederne). Men det giver man næppe noget som helst for i Israel, hvor det er meget tydeligt og veldokumenteret, at der blev begået voldtægt, tortur, lemlæstelse og mange andre uhyrlige forbrydelser.

 

Spørgsmål: Hvem tror du vinder krigen?

Hamas: 64 procent

Israel: 9 procent

Der er altså en ganske stor tro på, at Hamas ender med at vinde krigen. Men set i forhold til en tilsvarende undersøgelse foretaget i december 2023 er der nu lidt færre, der tror på Hamas-sejr. Dengang var det 70 procent. Troen på israelsk sejr er dog også blevet mindre. Forklaringen er, at flere nu tror, at ingen af dem vinder krigen.

 

Spørgsmål: Hvem foretrækker du, skal styre Gaza efter krigen?

Hamas: 59 procent

Det Palæstinensiske Selvstyre uden præsident Mahmoud Abbas: 13 procent

Det Palæstinensiske Selvstyre med Abbas: 11 procent

Arabiske lande: 3 procent

FN: 1 procent

Israels hær: 1 procent

Andre: 3 procent

Ligesom der er stor opbakning til Hamas’ angreb 7. oktober, er der også et flertal, der foretrækker, at Hamas beholder magten. Svarene skal måske tages med et gran salt, fordi nogle måske ikke tør svare andet. Ikke desto mindre bekræfter procenterne, at Hamas står stærkt.

Faktisk er der lidt flere på Vestbredden end i Gaza, der foretrækker Hamas. En tendens, der også ses i andre spørgsmål i undersøgelsen: Altså at Hamas er lidt mere populær på Vestbredden end i Gaza.

 

Spørgsmål: Er du tilfreds med Hamas’ indsats under krigen?

Gaza: 62 procent svarer ja.

Vestbredden: 85 procent svarer ja.

I undersøgelsen spørges der til tilfredsheden med forskellige palæstinensiske organer og personer. Når det gælder Hamas, er der en betydelig forskel på tilfredsheden hhv. i Gaza og på Vestbredden. Det kan meget vel skyldes, at borgerne på Vestbredden ikke lider under Hamas’ regime – hvor de for eksempel stjæler nødhjælp fra befolkningen, som man har set mange eksempler på – ligesom Gazas befolkning gør.

 

Spørgsmål: Hvilket politisk parti støtter du?

Fatah: 17 procent

Hamas: 34 procent

Andre: 11 procent

Ved ikke: 37 procent

Der er forskellige spørgsmål, der handler om forholdet til politiske partier og personer. Tendensen er, at Hamas er mere populær end Fatah. Men der er også tydelige tegn på, at mange ikke bryder sig om hverken det ene eller det andet. Især på Vestbredden, hvor 46 procent har svaret, at de ikke vil stemme, hvis der blev udskrevet palæstinensisk valg med de eksisterende partier på stemmesedlen. Blandt alle de adspurgte ville 30 procent stemme på Hamas, 14 procent på Fatah. Så selvom der er støtte til Hamas nu og her i krigen, er det altså et mindretal af palæstinenserne, der ville sætte krydset ved dem ved et valg.

 

 

Spørgsmål: Støtter du en tostatsløsning?

Gaza: 62 procent svarer ja. (I december var det kun 35)

Vestbredden: 34 procent svarer ja.

I alt: 45 procent svarer ja, 52 procent svarer nej

Samlet set er det meget lige, når det gælder spørgsmålet om en tostatsløsning. Dog er der også her stor forskel på Gaza og Vestbredden. Det vidner måske om, at behovet for en løsning/forandring er meget mere akut i Gaza. Hamas er imod en tostatsløsning, og det er måske en del af forklaringen på, at mange i Gaza ikke vil stemme på dem – selvom de støtter deres aktuelle kamp mod Israel.

 

Spørgsmål: Hvad er det bedste middel til at afslutte besættelsen og få en uafhængig (palæstinensisk, red) stat?

Bevæbnet modstandskamp: 46 procent

Forhandlinger: 25 procent

Fredelig modstandskamp: 18 procent

Ikke overraskende er det især befolkningen på Vestbredden, der støtter bevæbnet modstandskamp (51 procent, imod 39 procent i Gaza).

Det kan virke besynderligt, at 62 procent i Gaza svarer, at de støtter en tostatsløsning, og at der samtidig altså er 46 procent, der støtter bevæbnet modstandskamp. En forklaring kan måske være, at relativt mange i teorien støtter en tostatsløsning (jf. de 62 procent), men at en del af disse ikke har nogen tro på, at det i praksis kan lade sig gøre – og derfor (også) støtter bevæbnet modstandskamp.