Messiansk menighed i Tiberias risikerer at måtte lukke skole og børnehave

Israels første hebraisktalende messianske skole og børnehave ligger i Tiberias. Den hedder Peniel Learning Center (PLC) og er, som navnet antyder, knyttet til den messianske menighed Peniel, som vi i Ordet og Israel har en tilknytning til. Det er her, beboerne i Det Danske Hus ofte går til gudstjeneste, og discipelskolens elever har ofte hjulpet med praktiske gøremål i børnehaven.

PLC er næsten 30 år gammelt og har i langt de fleste år haft et fortrinligt samarbejde med myndighederne.

Baggrund for PLC er, at nogle messianske forældre i 1989 valgte at hjemmeundervise deres børn. Det mente Undervisningsministeriet dengang ikke var i orden, men en dommer vurderede, at det var tilladt, hvis de var under opsyn af en undervisningsinstitution. Det blev Den Anglikanske Internationale Skole, og kort efter blev PLC så stiftet - ligeledes under opsyn af den anglikanske skole. I mange år har forholdet til myndighederne været godt.

Men de seneste par år har det desværre ikke været sådan. I 2020 begyndte Undervisningsministeriet nemlig at undersøge PLC med et kritisk blik. Undersøgelsen førte til en ordre om at lukke PLC, som altså består af både børnehave og skole. Begrundelsen var, at PLC ikke har en selvstændig tilladelse til at undervise, men altså fortsat er under den anglikanske skole. Det seneste lange stykke tid har PLC så gjort et stort stykke arbejde for at få deres egen tilladelse – en proces, der har været dyr, og som stadig er uafklaret.

Afgørende retsmøde 20. april

PLC gjorde indsigelse mod ministeriets påbud om at lukke ned og har derfor fået lov at fortsætte, indtil sagen er afgjort. Og det bliver den så efter alt at dømme torsdag den 20. april, hvor en dommer i Jerusalem skal vurdere, om PLC skal have lov at fortsætte. Her er det dog kun børnehavens fortsatte eksistens, der er på dagsordenen.

I Peniel har sagen fyldt enormt meget, og det siger sig selv, at man er meget spændt på afgørelsen torsdag.

Selvom det er svært at bevise, føler medlemmerne af Peniel sig overbevist om, at sagen i sidste ende har at gøre med det forhold, at de er messianske – og at regeringen ønsker at lukke ned for den slags.

Til allisrael.com siger lederen af PLC, at »på den ene side har ordren om at lukke ikke noget at gøre med vores tro, men det er svært at sige, hvad de taler om i Undervisningsministeriet. Det er muligt, at de bruger det med tilladelsen som begrundelse, mens det i virkeligheden handler om modstand mod det messianske samfund. Men det er svært at bevise. (…) Jeg er dog overbevist om, at der er et åndeligt element – et angreb – og at vi har disse problemer, fordi vi er troende.«


Peniels menighedslokale i Tiberias. Peniel Learning Center har hjemme i andre bygninger (Foto: Ole Andersen)

Opfordrer til forbøn

I en e-mail til PLC’s netværk opfordrer de til, at man beder for retsmødet 20. april:

»Vi vil være taknemlige for jeres forbøn. Om visdom til at fortsætte på den rigtige måde, om visdom til vores advokater, om at Gud må lægge sin hånd på dommeren, så den retfærdige dom falder. Om, at vi som fællesskab må komme videre på en god måde, og at Gud må åbne de rette døre. Vi er en lille og magtesløs minoritet i myndighedernes øjne, men har øjnene rettet mod vores mægtige Gud og stoler kun på ham.«

Opfordringen er hermed givet videre.