Mulig arrestordre på Netanyahu og Gallant skaber forargelse i Israel

Karim Khan, der er chefanklager ved Den Internationale Straffedomstol (ICC), kom mandag med en højst opsigtsvækkende anmodning. Han vil nemlig have domstolen til at udstede en arrestordre på Israels premiermininister, Benjamin Netanyahu, og forsvarsminister Yoav Gallant. Han kræver også en arrestordre på de tre Hamasledere Yahya Sinwar, Mohammed Deif og Isamil Haniyeh.

Det har skabt stor vrede over hele det politiske spektrum i Israel. Præsident Isaac Herzog kaldte det »ud over det skandaløse« og sagde, at det »styrker terrorister ud over hele verden«. Og mange har udtrykt forargelse over, at Khan med sin udmelding sidestiller de to israelske ledere med tre terrorledere, som bærer ansvaret for terrorangrebet 7. oktober.

Benny Gantz, som selv er tidligere forsvarsminister og hærchef, slog fast, at Israel overholder de internationale love for krig.

Også fra venstrefløjen lød der kritik. »Det er en skandale at sætte det israelske lederskab i bås med en ondskabsfuld terrororganisation,« sagde Merav Michaeli, der er leder af Arbejderpartiet i Israel.

 

Mulige konsekvenser

Karim Khan har ikke udstedt en arrestordre, men har altså anmodet ICC om at gøre det. Næste skridt er, at et udvalg i ICC skal vurdere, om de vil følge Khans anmodning. Hvis de gør det, vil det betyde, at Netanyahu og Gallant ikke vil kunne rejse til nogen af de lande, som tilslutter sig domstolen. For så risikerer de at blive arresteret og retsforfulgt.

Danmark er for eksempel et af de lande, der har skrevet under på, at de vil være forpligtet på domstolen og dermed anerkender dens myndighed. Det har Israel og USA til gengæld ikke, så Netanyahu vil godt kunne tage en tur til Washington.

En arrestordre vil betyde, at mange af Israels vestlige allierede vil ende i en situation, hvor de vil skulle anholde de to statsledere, hvis de kommer på besøg. Skulle det komme så vidt, bliver det interessant at se, hvordan disse lande vil stille sig. Om de vil bakke op om Israel, eller om de vil følge domstolens anmodning. Mette Frederiksen har næppe lyst til at pudse danske betjente på israelske statsledere.

 

Anklagerne har en svær sag

Khan har anklaget Netanyahu og Gallant for forskellige lovbrud, der falder inden for to kategorier: forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. Anklagerne handler især om, at de skulle være skyldige i bevidst at udsulte befolkningen i Gaza, og fordi det er så alvorlige anklager, ligger der også en meget stir bevisbyrde på dem, som måtte føre en eventuel sag.

The Times of Israel har talt med juridiske eksperter, som vurderer, at det bliver meget svært for domstolen at finde beviser for disse anklager. Især fordi retten ikke bare skal bevise, at folk i Gaza har sultet, men også skal bevise, at dette var intentionen med Israels handlinger. »Det faktuelle og juridiske grundlag for sagen gør det meget svært,« siger Yuval Shany der er ekspert i international lov og professor ved Det Juriske Fakultet på Det Hebraiske Universitet.

Der er et velkendt citat fra Yoav Gallant kort efter 7. oktober, hvor han siger, at der vil blive »en komplet belejring« af Gaza og at »ingen elektricitet og intet brændstof og mad« vil komme ind. I praksis gik der dog ikke længe, før Israel åbnede grænseovergange og lod nødhjælp komme ind i Gaza. De første lastbiler kørte over grænsen 21. oktober, og 25. oktober blev der åbnet for vandet.

Om det siger Yuval Shany, at »når man kommer med uhyrlige udtalelse, kan der komme uhyrlige konsekvenser«. Han kritiserer dermed både udtalelsen og anmodningen om en arrestordre.

 Den Internationale Straffedomstol er en domstol, der kun kan retsforfølge individer. Den kan ikke retsforfølge nationer - som Den Internationale Domstol, der hører under FN, kan.