Naturgasfelt klar til brug: ”En økonomisk milepæl”

Inden for få dage vil der blive udledt naturgas fra den store felt Leviathan, som ligger ud for Haifas kyst.

Feltet blev opdaget i 2010 og er nu endelig klar til at levere gas til både Israel og nogle af landets naboer. Ifølge energiminister Yuval Steinitz er der tale om ”en historisk økonomisk milepæl”, når de firmaer, der driver Leviathan-feltet, inden årets udgang forventes at begynde udledningen af naturgas, som blandt andet skal nedbringe forbruget af importeret kul.

Man forventer dermed, at Leviathanfeltet både vil nedbringe Israels omkostninger, når det gælder energi, og vil give en indtægt igennem eksport til andre lande. En eksport, som også meget vel kan være med til at skabe bedre forhold til nogle af naboerne, som får glæde af den israelske gas.

I 2013 begyndte Israel at bruge naturgas fra et andet stort felt, nemlig Tamar. Det har sparet Israel 18 milliarder dollars, lyder vurderingen.

Den samlede produktion fra både Tamar og Leviathan forventes at være mere end nok til at dække Israels forbrug af elektricitet i mange år.

I 2018 kom 39 procent af Israels energiforbrug fra naturgas, 42 procent fra olie og 18 procent fra kul. Ser man kun på elektricitetsforbruget, kom 64 procent fra naturgas. Det tal forventes nu at stige markant.


Leviathan er Israels største naturgasfelt. Sammen med Tamar forventer man, at det kan dække hele Israels forbrug af elektricitet i mange år - samtidig med at man kan eksportere til udlandet.

Kontrakter med Jordan og Egypten

De firmaer, som står bag gasproduktionen, har indgået aftaler med både Jordan og Egypten om at eksportere gas. Aftaler, der ifølge Yuval Steinitz er vigtige for forholdet til naboerne. ”Eksporten til Egypten fra Tamar og Leviathan er det mest betydningsfulde økonomiske samarbejde siden fredsaftalen mellem de to lande [som blev indgået i 1979],” siger han.

Feltet, som ligger cirka 10 km fra Dor Beach nord for Cæserea, ser dermed ud til at blive en vigtig faktor for Israels økonomi såvel som forholdet til nogle af naboerne.