Ny justitsminister »giver dødsstødet til Israels velfungerende demokrati«

Israels nye regering spilder ikke tiden, lader det til. Den nye justitsminister, Yariv Levin fra Likud, har nemlig onsdag præsenteret en reformpakke, der skal ændre centrale dele af det juridiske system i landet. En pakke, som chefredaktør for The Times of Israel David Horovitz i en leder kalder »et dødsstød til Israels velfungerende demokrati«.

 

Fire ændringer

Levin præsenterede fire ændringer, som den nye regering agter at gennemføre.

 

1: Begrænsning af Højesterets indflydelse

Fremover skal det ikke være muligt for Højesteret at annullere love, som regeringen vedtager. Det kan Højesteret gøre nu, hvis dommerne vurderer, at lovene fx er diskriminerende eller udemokratiske eller strider mod Israels basislove.

Det vil kun være muligt for Højesteret at annullere en lov, hvis der med Levins ord er ”et særligt flertal”. Det betyder sandsynligvis, at alle 14 ud af 15 dommere skal være enige, forlyder det. Og selv i det tilfælde kan Knesset ”gen-vedtage” en lov, som er blevet annulleret af Højesteret. Kun hvis 15 ud af 15 dommere går ind for at annullere den, vil Knesset ikke kunne vedtage den igen – først efter det førstkommende parlamentsvalg.


Israels nye justitsminister, Yariv Levin (siddende). (Foto: Kobi Gideon/GPO)

2: Politisk magt over valg af dommere

Som det næste vil Levin gøre sådan, at politikerne fremover får indflydelse på fem af de ni personer, som sidder i det udvalg, det vælger dommere til Højesteret. I dag har politikerne kun indflydelse på tre af sæderne. Dermed vil regeringen få flertal og dermed indirekte kunne vælge dommerne.

 

3: Fjerne begrebet ”ufornuft”

Det lyder lidt mærkeligt. Men Højesteret kan vælge at vurdere, om der i en sag er tale om ”ufornuft”. Helt aktuelt er der indgivet en begæring til Højesteret om, at der er tale om ufornuft, når den svindeldømte Aryeh Deri er blevet udnævnt til indenrigs- og sundhedsminister i den nye regering. Og faktisk sagde rigsadvokaten i Israel onsdag, at hun også mener, at der er tale om ufornuft – og at Deri derfor bør fratages sine poster.

Med regeringens nye reformpakke skal denne procedure fjernes.

 

4: Kan udpege egne rådgivere

Endelig vil den nye regering sørge for, at ministre fremover kan vælge deres egne juridiske rådgivere i stedet for dem, ministerierne stiller til rådighed.

 

"Politisk kup"

Ifølge Yariv Levin skal reformpakken gøre Israel mere demokratisk, fordi det i højere grad vil være de folkevalgte, der bestemmer.

Men ifølge oppositionen – og den ovennævnte chefredaktør – er der tale om det modsatte. Oppositionsleder Yair Lapid har kaldt det et politisk kup.

David Horovitz skriver, at det lyder sært med et politisk kup begået af en regering, men giver alligevel Lapid ret: »Når disse reformer er gennemført, vil magthaverne aldrig igen miste dem. For der vil ikke være noget andet organ, der kan modsætte sig,« lyder hans konklusion.