Nyt lovforslag: Fængsel for at tale om Jesus

I Israel er der både ytringsfrihed og religionsfrihed. Men begge dele bliver nu truet af et lovforslag, som for nylig blev præsenteret af to medlemmer af det ultraortodokse parti Forenet Torajødedom.

Moshe Gafni er den ene af de to forslagsstillere, og han er kendt for at være modstander af kristen mission i Israel. Han har tidligere fremsat forslaget, som altså nu igen er kommet på bordet. Det har aldrig fået opbakning i Knesset – men denne gang frygter mange, at det har en reel chance for at blive vedtaget.

 

Vil lukke munden på kristne

Loven vil gøre det strafbart at komme med nogen form for ytring, der kan ses som en opfordring til andre om at skifte religion. Og i begrundelsen for forslaget står der, at det særligt er rettet mod kristne.

»På det seneste er forsøgene på at missionere – særligt fra kristne – vokset,« står der. Og ifølge teksten har disse forsøg »mange negative konsekvenser, blandt andet psykologiske konsekvenser.«

Læs hele lovforslaget

Helt konkret vil loven forbyde, at man på nogen måde opfordrer andre til at skifte religion. Det betyder, at man ikke må tale om sin egen tro med mennesker, man møder. Man må heller ikke skrive om den i en mail eller tale om den i en podcast. For det vil blive opfattet som en opfordring til at få andre til at tilslutte sig den samme tro.

Straffen for at overtræde forbuddet vil være et års fængsel. »Missionerer« man over for personer under 18 år, er straffen to års fængsel.

 

Kan Likud blive presset til at give grønt lys?

Under normale omstændigheder ville forslaget ikke have en jordisk chance. Israel har jo religionsfrihed og ytringsfrihed – og desuden ønsker premierminister Netanyahu ikke at lægge sig ud med de mange kristne, som jo i høj grad støtter Israel.

Men omstændighederne i Israel er ikke normale for tiden. Der er især to forhold, som gør, at lovforslaget denne gang vækker bekymring blandt messianske jøder og kristne – selvom det fortsat må vurderes som usandsynligt, at det får flertal.

Det første er, at Højesterets mulighed for at beskytte religionsfriheden meget vel kan forsvinde inden længe. Regeringen agter at vedtage en lov, som i praksis gør det umuligt for Højesteret at skride ind over for nye love, der undertrykker mindretallets rettigheder.

Det andet er, at Likud og Netanyahu er i en situation, hvor de kan blive presset til at støtte forslag – også selvom de i virkeligheden er imod det. Hvis presset skal blive så stort, kræver det nok, at alle støttepartier prioriterer lovforslaget højt. Problemet er bare, at samtlige støttepartier – ikke kun de ultraortodokse, men også de nationalreligiøse – er glødende modstandere af kristen mission. Samtidig går de ikke så højt op i mindretallets rettigheder.

Alt det tilsammen betyder, at risikoen for, at antimissionsloven rent faktisk får flertal, er større end nogensinde før. Dog er der stadig lang vej endnu. Forslaget skal først behandles i et udvalg, som skal vurdere, om det også skal sendes til afstemning i Knesset.

Det fremgår ikke tydeligt, præcis hvilke konsekvenser det vil få for de messianske menigheder i Israel. Om de for eksempel må fortsætte med at holde gudstjenester og på hvilke vilkår.

Den messianske organisation One for Israel har udgivet mange videoer på Youtube, hvor israelere fortæller, hvordan de er kommet til tro på Jesus. Man må antage, at disse videoer, som er set flere millioner gange, vil blive ulovlige, hvis Moshe Gafnis kontroversielle lov skulle gå hen og blive vedtaget.