Ødelægger »længste terrortunnel« ved hjælp af avanceret teknologi

For tredje fredag i træk var der voldelige palæstinensiske demonstrationer langs grænsehegnet mellem Gaza og Israel.

Det er værd at bemærke, at de tre fredagsdemonstrationer er blevet mindre og mindre. Den første, som fandt sted 30. marts, var klart den største og mest blodige. Her anslår man, at cirka 30.000 personer deltog. Langt de fleste var fredelige demonstranter, men der var også mange, som kastede med molotivcocktails og forsøgte at trænge igennem hegnet. Knap 20 personer mistede livet. Fredagen efter var deltagerantallet faldet til omkring 20.000, og dødstallet var på omkring 15. I fredags var tallet faldet til lidt mere end 10.000. Mere end 30 palæstinensiske demonstranter er døde i løbet af de tre fredage. En stor del af dem var medlem af Hamas eller andre terrorgrupper såsom Islamisk Jihad. Israel har identificeret en del af dem, og Hamas har også selv sagt, at nogle af de døde var deres medlemmer.

Ifølge Hamas er målet med demonstrationerne at vende tilbage og »befri Palæstina« – deraf navnet »march of return«. Alle fredagene har der været forsøg på at trænge igennem grænsehegnet, og i fredags blev der ifølge IDF kastet en bombe mod hegnet og mod de israelske soldater på den anden side.

 

Både over og under jorden

Men forsøgene på at passere grænsen til Israel foregår ikke kun over jorden. I løbet af weekenden formåede IDF endnu en gang at destruere en såkaldt terrortunnel. Det er en af de mange tunneller, som Hamas graver fra Gaza og ind på israelsk territorium med det formål at kunne lave et overraskelsesangreb.

Tunnelen, som blev ødelagt i weekenden, var ifølge IDF »den længste og dybeste«, man har opdaget hidtil. Den rakte angiveligt op mod 100 meter ind i Israel og var forbundet til et netværk af mange andre tunneler. Det er Israels antagelse, at Hamas muligvis ville bruge den nævnte tunnel til angreb i forbindelse med demonstrationerne, som så skulle virke som en slags afledningsmanøvre og fjerne opmærksomheden. Tunnelen var placeret i det nordlige Gaza tæt på et af de steder, hvor der har været demonstrationer. Lige på den anden side af hegnet, mindre end en kilometer fra Gaza, ligger den lille israelske by Nahal Oz. Den by ville terroristerne altså kunne få adgang, hvis ikke tunnelen var blevet ødelagt.

 
Den lille by Nahal Oz ligger mindre end en kilometer fra Gaza. (Google Maps)

Avanceret tunnelteknologi

Kort efter ødelæggelsen offentliggjorde IDF en video, som viser, hvor langt man er kommet i arbejdet for at identificere tunnelerne (se videoen via dette link). Tæt på grænsen til Gaza har IDF oprettet et laboratorium, som nu har eksisteret i to år. Her har man på kort tid udviklet en meget avanceret teknologi til at identificere de farlige tunneler. Man scanner jordoverfladen meget nøje og kigger efter forandringer, som kan tyde på, at der foregår noget under jorden. Man har også udviklet avancerede censorer, som kan registrere underjordisk aktivitet. Ud over det er man i gang med at etablere et underjordisk grænsehegn.

Ifølge den tidligere forsvarsminister og IDF-chef Moshe Ya’alon er Israel verdens førende nation, når det gælder denne form for avanceret grænsesikkerhed. Han siger, at USA har investeret 120 millioner dollars i den israelske »grænseteknologi«, som skal bruges ved grænsen til Mexico.

Store dele af det internationale samfund har ønsket »en uafhængig undersøgelse« af IDF’s håndtering af urolighederne. Men i FN’s Sikkerhedsråd nedlagde USA veto mod en resolution med et sådant krav. IDF har i stedet selv igangsat en undersøgelse, som skal evaluere håndteringen.

Man fastholder, at man blot beskytter sine grænser og sit lands indbyggere ligesom ethvert andet land ville gøre, hvis en fjende forsøgte at foretage en invasion.


IDF-plakat med spørgsmålet: Hvad ville du gøre, hvis dette var din grænse?