Politisk indblanding efter fængselsstraf til israelsk soldat

Et sammenstød mellem israelske venstrefløjsaktivister og soldater i Hebron fredag den 25. november har ført til, at en soldat er blevet fængslet i ti dage. Det blev han, fordi han på en video siger til en venstrefløjsaktivist: »Ben Gvir får styr på tingene her. I har tabt. Nu er det slut med at lave sjov.« En aktivist spørger, om han da gør noget ulovligt, og hertil svarer soldaten, at »alt, hvad han gør, er ulovligt. Her bestemmer jeg reglerne.« Baggrunden for kommentaren er, at Itamar Ben Gvir står til at blive minister for national sikkerhed – og dermed få ansvar for politiets aktioner på Vestbredden.

 

Opbakning fra hæren og premierminister Lapid

Soldatens kommandør tog beslutningen om fængselsstraffen på ti dage – som skal afsones i et militærfængsel. Og den beslutning er der delte meninger om. Den øverste ledelse i hæren har tydeligt udtrykt deres opbakning til kommandørens beslutning om at straffe soldaten med fængsel.

Men netop Itamar Ben Gvir, som altså ifølge den fængslede »kommer og får styr på det« i Hebron, samt andre politikere fra den nationalreligiøse højrefløj har blandet sig og kritiseret hærens ledelse.

Men det er ikke i orden, mener den afgående premierminister, Yair Lapid. Politikere skal ikke blande sig i hærens ledelses beslutning – og da slet ikke gå ud offentligt og kritisere de beslutninger, der tages.

»Den nye regering er ikke engang indsat, og den er allerede i gang med at spille soldater ud mod deres overordnede,« har Lapid skrevet på Twitter. Benjamin Netanyahu har opfordret til standse den politiske diskussion om hæren.

Den fængslede har sendt et brev til sine overordnede, hvor han undskylder og forsøger at forklare sin handling. Han skriver blandt andet, at han var under stort pres, og har anmodet om at få forkortet straffen – det vides ikke, om hans ønske bliver efterkommet.

Han var imidlertid ikke den eneste soldat, der handlede forkert den dag i Hebron, hvor der bor både palæstinensere og israelere. Og hvor venstrefløjsaktivister nogle gange udtrykker deres modstand mod den israelske tilstedeværelse i byen. En anden soldat overfaldt en person og slog vedkommende i hovedet. Det blev også filmet. Han og fire andre soldater er blevet suspenderet.