Rapport om antisemitisme intensiverer den interne krig i Labour

I oktober blev det endnu en gang slået fast, at det britiske parti Labour er og har været præget af antisemitisme. Et problem, som ledelsen med den tidligere leder Jeremy Corbyn i spidsen ikke har gjort nok for at bekæmpe.

Den britiske Kommission for Lighed og Menneskerettigheder kom i oktober med en rapport efter at have undersøgt problemet i partiet. I den konkluderede de blandt andet, at der i Labour har været ”store svigt i ledelsen og en utilstrækkelig proces for at håndtere klager om antisemitisme i partiet”. Den konkluderer også, at der har været ”ulovlige handlinger og diskrimination” og ”en kultur i partiet, som i bedste tilfælde ikke gjorde nok for at forhindre antisemitisme, og som i værste tilfælde accepterede det”.

Som et eksempel nævnes det, at ledelsen i flere tilfælde på en upassende måde har blandet sig i klager om antisemitisme og for eksempel har forhindret suspenderinger af de anklagede personer.

Læs rapporten om antisemitisme i Labour

Corbyn suspenderet for at kalde rapport ”overdrevet”

Det er især Jeremy Corbyn, som har været anklaget for at nære den kultur, der tales om. Altså en kultur, hvor antisemitisme i høj grad accepteres. Og en kultur, som Keir Starmer, der blev valgt som ny leder i april, har sagt, at han vil gøre alt for at få ud af Labour.

Starmer reagerede da også prompte, efter at Corbyn valgte at kalde kommissionens rapport ”voldsomt overdrevet” og påstå, at den mere var et middel i den politiske kamp mod Corbyns fløj. Med andre ord opfattede Corbyn rapporten som Starmers våben i den interne magtkamp mellem de to. Starmer suspenderede straks Corbyns medlemskab af partiet.

 

Suspendering trukket tilbage – og så alligevel ikke helt

Tirsdag skete der så den udvikling, at et disciplinærudvalg i Labour bestående af fem medlemmer ophævede Corbyns suspendering. Det skete helt uden om Keir Starmer, der ikke bakker op om udvalgets beslutning.

I hvert fald valgte Starmer onsdag at sige, at Corbyn ikke kan komme tilbage og blive en del af parlamentsgruppen i partiet. Det er med andre ord kun hans medlemskab af partiet, der ikke længere er suspenderet. Udelukkelsen fra gruppen af parlamentsmedlemmer gælder stadig. I den forbindelse sagde Starmer, at ”det jødiske samfund ikke har tillid til den disciplinære proces” (det vil sige det lille udvalgs beslutning).

Han satte også ord på hele arbejdet med at bekæmpe antisemitisme: ”Siden jeg blev valgt som leder, har jeg gjort det til min mission at udrydde antisemitisme fra Labour. Jeg ved, at jeg vil blive bedømt på mine handlinger, ikke mine ord.”

Og om den aktuelle sag tilføjede han, at ”Jeremy Corbyns reaktion på rapporten underminerer vores arbejde med at genskabe tilliden til Labours evne til at håndtere antisemitisme”.


Jeremy Corbyn er centrum for anklagerne om antisemitisme i Labour. (Foto: Chatham House)

Der er stadig et stort oprydningsarbejde

Sagen sætter en streg under den krise, Labour befinder sig i. Og ophævelsen af Corbyns suspendering har medført et knæk på tilliden til, at partiet går mod lysere tider, når det gælder antisemitisme. Ophævelsen viser, at der stadig er mange i partiet, der bakker op om Corbyn og mener, at konklusionerne i rapporten er overdrevne, og at alt er, som det skal være.

Det er bare ikke den opfattelse, de mange jødiske medlemmer af partiet har. En del har valgt at forlade partiet, og dem, der er tilbage, kan berette om åbenlys chikane og i nogle tilfælde endda dødstrusler. De har heller ikke oplevet, at det har hjulpet at klage til ledelsen under Corbyn.

Starmer har taget nogle vigtige skridt i den rigtige retning, men de seneste dages forløb viser, at han stadig har et stort arbejde foran sig.