Sådan stemte Danmark, da Israel igen blev fordømt af FN’s Generalforsamling

”Israels besættelse af Golan er en hindring for fred i regionen”. Sådan står der i en af de resolutioner, som onsdag blev vedtaget af FN’s Generalforsamling – og som fordømte Israel.

Her får du et overblik over, hvad de fem resolutioner handlede om – og hvordan Danmark forholdt sig til dem:

 

1: Resolution om forlænget mandat til ” Komitéen for udøvelse af det palæstinensiske folks umistelige rettigheder”

Denne komite har eksisteret siden 1975 og er fjendtligt indstillet over for Israel. I resolutionen, der forlænger mandatet, bruges eksempelvis det arabiske ord nakhba (katastrofe) om staten Israels oprettelse i 1948. Ifølge UN Watch leverer komiteen gang på gang rapporter, der konsekvent ignorerer palæstinensisk terror mod Israel, men kun taler om, hvad Israel gør forkert.

Vedtaget med 91 stemmer for, 17 imod og 54 lande, der ikke stemte.

Danmark undlod at stemme.

 

2: Resolution om forlænget mandat til ”Division for Palestinian Rights of the Secretariat”

Dette er et organ, der hjælper komiteen, som er nævnt ovenfor. Ifølge UN Watch er de ”dedikerede til at sprede antiisraelsk propaganda”. De arbejder for eksempel for at koordinere boykot af Israel.

Vedtaget med 84 stemmer for, 25 imod og 53 lande, der ikke stemte.

Danmark stemte imod.

 

3: Resolution om ”Fredelig afklaring på spørgsmålet om Palæstina”

Resolutionen fordømmer Israels bosættelsespolitik – herunder Østjerusalem, som omtales som ”besat palæstinensisk territorium”. Når resolutionen nævner ”terror”, nævnes der ikke noget om, hvem der har begået terror. Til gengæld bliver Israel nævnt masser af gange i fordømmende vendinger.

Vedtaget med 145 stemmer for, 7 imod og 9 lande, der ikke stemte.

Danmark stemte for.


Hillel Neuer er leder af UN Watch, der arbejder for at afsløre den urimelige behandling af Israel i FN.

4: Resolution, der blandt andet fordømmer opførelsen af muren langs grænsen mellem Vestbredden og Israel.

Ifølge UN Watch er dette blot et af mange eksempler på en resolution, der udelukkende vælger den palæstinensiske fortælling om konflikten.

Resolutionen er blandt andet en opfordring til at opnå en tostatsløsning. Den omtaler desuden Østjerusalem som ”besat palæstinensisk territorium”.

Vedtaget med 142 stemmer for, 8 imod og 11 lander, der ikke stemte.

Danmark stemte for

 

5: Resolution om ”syrisk Golan”

Resolutionen udtrykker bekymring over, at Israel ikke har ”trukket sig tilbage fra Golan som har været besat siden 1967”. Israel har annekteret området, men annekteringen anerkendes ikke af FN.

For eksempel nævnes det i rapporten, at ”besættelsen af syrisk Golan og annekteringen udgør en forhindring for fred i regionen”. Der nævnes ikke noget om den trussel, det ville udgøre for Israel og borgerne i Golan, hvis området blev en del af det borgerkrigshærgede Syrien. Eller at Syrien tabte området i en krig, som de selv indledte med det formål at udslette Israel.

Vedtaget med 88 stemmer for, 9 imod og 62 lande, der ikke stemte.

Danmark undlod af stemme.

 

De støtter Israel

Som det ses af stemmetallene, er der ikke så mange, der aktivt støtter Israel ved at stemme imod resolutionerne. Til gengæld er der mange, der vælger mellemvejen, nemlig at undlade at stemme.

Den første resolution var der 17 lande, der stemte imod. Det var blandt andet: Tyskland, Østrig, Ungarn, Bulgarien, Tjekkiet, Canada, Australien, USA, Brasilien – og selvfølgelig Israel.

Ser man på alle resolutionerne er det især Australien, Canada og USA, der konsekvent støtter Israel.

Hvis man vil have overblikket over øvrige resolutioner, som fordømmer Israel, kan man få det her.

I denne samling forventes Generalforsamlingen at vedtage 17 resolutioner mod Israel. Og 7 mod øvrige lande.

UN Watch, som er brugt som kilde her, er en af de grupper, der mest markant og tydeligt formår at udstille, hvordan FN misbruges af Israels fjender til at føre hadsk propaganda.