Snart er der 9,5 millioner israelere

Ved årsskiftet kom Israels Centrale Statistikbureau traditionen tro med nye tal om befolkningstilvæksten og -sammensætningen.

Og de nye tal viser, at der har været en pæn tilvækst i løbet af 2021. Den samlede befolkning i landet blev øget med cirka 160.000 personer, så den i dag tæller 9,45 millioner mennesker. Det er en vækst på cirka 1,7 procent.

I løbet af 2021 blev der født 184.000 børn i landet, mens cirka 25.000 jøder brugte deres ret til at blive israelske statsborgere – cirka 5.000 mere end i 2020. Samtidig flyttede knap 10.000 øvrige personer til landet. 51.000 israelere døde i løbet af året.

Af dem, der valgte at flytte til Israel, kom næsten en tredjedel fra Rusland, mens cirka 15 procent kom fra Frankrig – det var de to lande, der leverede flest immigranter.

 

Blanding af jøder og arabere

Den israelske befolkning består i dag af 74 procent jøder og 21 procent arabere.

De seneste år har andelen af jøder i Israel været en lille smule faldende. Denne udvikling sker, samtidig med at den andel af verdens jøder, der bor i Israel, bliver større og større. I dag er det knap halvdelen af verdens jøder, der bor i Israel.