Støtten til Israel blandt unge kristne i USA falder

En undersøgelse foretaget af LifeWay Research i samarbejde med Chosen People viser, at unge evangelikale kristne i USA ikke støtter Israel i lige så høj grad som de ældre generationer.

Mere end 75 procent af evangelikale over 65 år har en »positiv« holdning til Israel, mens det samme kun er tilfældet for 58 procent i aldersgruppen 18-34 år. Den samme tendens viser sig i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt »kristne bør støtte Israels måde at forsvare sig på mod terrorister og udenlandske fjender«. 83 procent af de adspurgte over 65 mener, at kristne bør støtte Israel her. Det samme gælder 66 procent af de unge.

Overordnet set og på tværs af aldersgrupperne er der 6 procent, som har en delvist negativ holdning til Israel. 2 procent har en negativ holdning, og kun 1 procent har en meget negativ holdning. En fjerdedel har svaret »Ved ikke«.

Undersøgelsen viste også, at unge ikke i samme grad som de ældre har en mening om Israel. Mange er faktisk temmelig ligeglade.

Mitch Glaser, som er leder af Chosen People – og som talte på Ordet og Israels sommerstævne i 2014 – er glad for, at mange kristne støtter Israel, men udtrykker også bekymring: »Jeg er bekymret over, at mange unge ikke ved, hvad de mener om Israel, eller er ligeglade,« siger han.

 

Troen betyder noget for Israelsynet

De fleste af de cirka 2.000 adspurgte svarer, at deres tro har en stor betydning for deres syn på Israel. 41 procent mener, at Israel har et bibelsk krav på landet, men at de skal dele det med andre. 28 procent er uenige i påstanden om det bibelske krav.
Om netop Bibelens rolle siger forfatter Joel Rosenberg: »Medmindre kirken giver unge troende en sund, afbalanceret og solid bibelsk undervisning om Guds kærlighed til Israel og hans planer for Israel, risikerer vi, at de kristnes støtte bliver mindre og mindre.«

Den generelle holdning blandt de adspurgte er, at Israel har ret til at eksistere, men at Israel bør opføre sig bedre over for palæstinenserne. 59 procent mener, at kristne bør gøre mere for at vise kærlighed til palæstinenserne.

De øvrige resultater kan ses her.