Stor undersøgelse: En ud af tyve har aldrig hørt om Holocaust

Det er ikke nogen nyhed, at der findes en voksende antisemitisme i mange europæiske lande. Her oplever jøder i stadig højere grad at blive nedgjort eller generet, fordi de er jøder – og nogle vælger endda at flytte til Israel for at få fred.

En ny stor undersøgelse foretaget af ComRes for CNN understreger, at udviklingen i visse europæiske lande er bekymrende.

Ikke kun når det gælder europæernes holdninger til jøder. Men også når det gælder deres viden om jødernes historie, navnlig Holocaust, hvor nazisterne under Anden Verdenskrig myrdede seks millioner jøder.

ComRes har spurgt mere end 7000 personer fra Østrig, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Ungarn, Polen, Sverige – lidt over 1000 i hvert land.

Spørgsmålene handler om Holocaust, jøders indflydelse i verden, antisemitisme og den generelle holdning til jøder.

 

Mindet om Holocaust er i fare

Cirka en ud af tyve har tilsyneladende aldrig hørt om Holocaust. Det er særligt udbredt blandt 18-34-årige franskmænd. Her er det hele 20 procent. I Østrig siger 12 procent, at de ikke har hørt om Holocaust, og hele 40 procent siger, at de kun ved lidt. Blandt alle de adspurgte siger cirka halvdelen, at de ved ”en del” om det. 20 procent siger, at de ”ved meget”. Frygten for at Holocaustbenægtelse vil få bedre kår i de kommende år, ser dermed ud til at være velbegrundet.

Samtidig siger to ud af tre, at det er vigtigt at bevare mindet om Holocaust, fordi det vil mindske risikoen for, at noget lignende sker i fremtiden. I Polen gælder det 80 procent af de adspurgte.

Halvdelen mener desuden, at det kan være med til at mindske antisemitisme, hvis man mindes Holocaust.

På den anden side er der en ud af tre, der siger, at jøder bruger Holocaust til at fremme deres egen position og egne mål. En ud af tre er uenig i denne påstand, mens den sidste tredje del svarede, at de ikke har nogen mening om det.

En tredjedel mener, at mindet om Holocaust afleder opmærksomhed fra andre forfærdelige historiske begivenheder.

 
Auschwiz-Birkenau var den koncentrationslejr, hvor flest jøder blev myrdet. (Foto: Ole Andersen)

Delte meninger om Israel og antisemitisme

Når det gælder staten Israel, blev der givet forskellige svar. Et lille flertal på 54 procent mener, at staten Israel har ret til at eksistere som en jødisk stat. I Polen gælder det to ud af tre. Selvom det er et flertal, så taler vi altså om, at en meget stor andel af de adspurgte ikke lan svare ja til, at staten Israel har ret til at eksistere som en jødisk stat. Selvom mange overskrifter - inklusive denne artikels - fokuserer på den manglende viden om Holocaust, så er dette tal måske det mest overraskende og nedtrykkende. At så mange ikke mener, at den jødiske stat Israel har ret til at eksistere.

Hvad angår kritik af staten Israel, så mener cirka en tredjedel, at dette ofte kan være motiveret af antisemitisme, mens kun en femtedel mener, at det ikke er tilfældet.

Men en meget stor andel – nemlig en ud af tre – mener, at Israel bruger Holocaust til at retfærdiggøre sin politik og sine handlinger. I Polen mener halvdelen, at dette er tilfældet. Tilsvarende mener en tredjedel, at dem, der forsvarer Israel, anklager kritikerne for antisemitisme for på den måde at afvise deres kritik.

 

"Skyldes jødernes måde at opføre sig på"

En stor andel mener, at antisemitisme er et problem i deres land. Men samtidig er der også et anseligt mindretal, der mener, at jøder og israelere i nogen grad selv er skyld i antisemitismen. Således svarede hele 28 procent, at antisemitismen i deres land i høj grad er en respons på staten Israels handlinger. Og 18 procent mener, at antisemitismen er en respons på den måde, jøder i deres land opfører sig på til daglig.

Blandt de adspurgte var der dog flere med en positiv holdning til jøder end med en negativ holdning. Det mest negativt indstillede land var Ungarn, hvor 21 procent har en positiv holdning, mens 19 procent har en negativ. Samlet set svarede 10 procent, at de har en negativ holdning til jøder. Der var altså en relativt lille del, der svarede, at de personligt har noget imod jøder, hvis man sammenligner med nogle af de øvrige svar i undersøgelsen – eksempelvis angående jøders indflydelse i finansverdenen og i politik, hvor mange adspurgte har en negativ holdning til jøder. I Polen og Ungarn mener hele 40 procent, at jøder har for stor indflydelse i finansverdenen. Cirka en tredjedel mener, at det samme gælder inden for politik og i medierne.

 
I Israel mindes man hvert år Holocaust. 

Overvurderer antallet af jøder

At så mange åbenbart mener, at jøder har alt for stor indflydelse i verden, hænger godt sammen med de adspurgtes billede af, hvor mange jøder der findes.

I Ungarn troede en fjerdedel, at 20 procent af verdens befolkning er jøder! Det samme troede hver femte brite og polak.

Det er dog kun cirka 0,2 procent af verdens befolkning, der er jøder. De forkerte vurderinger kan undre, eftersom mange af de adspurgte svarede, at de angiveligt aldrig havde snakket med en jøde. Det svarede to ud af tre i Tyskland, Østrig og Polen.

 

Vækker bekymring

Resultaterne af rundspørgen giver grund til stor bekymring. De understreger den udvikling, som finder sted i Europa i disse år, nemlig en voksende modvilje mod jøder og en stor uvidenhed.

Isaac Herzog, som er er leder af Jewish Agency, har i kølvandet på undersøgelsen understreget det fortsatte behov for undervisning om Holocaust. Han mener, at dette er en af måderne, hvorpå man kan komme antisemitismen til livs.