Storbritannien raser mod det israelfjendske Menneskerettighedsråd

Det var på mange måder endnu en dag på kontoret, da UNHRC i fredags vedtog fem resolutioner, der fordømmer Israel. FN’s Menneskerettighedsråd er kendt som det mest israelfjendske organ i hele FN – blandt andet udtrykt ved at rådet har (kritik af) Israel som fast punkt på dagsordenen. Som det eneste land.

Men det var alligevel ikke alt, der gik, som det plejer. Storbritannien markerede sig nemlig med en yderst skarp kritik af UNHRC’s uretfærdige fokus på Israel og advarede om, at landet vil begynde konsekvent at stemme i Israels favør, hvis ikke rådet ændrer retning.

Efter at have tilkendegivet sin bekymring over bosættelserne og de dystre udsigter til en tostatsløsning lød det i den britiske udtalelse, at »den konstante forudindtagethed og det uforholdsmæssigt store omfang af resolutioner mod Israel underminerer rådets troværdighed som det globalt fokuserede og objektive internationale menneskerettighedsorgan, vi har brug for.« Det blev understreget, at man anerkender Israel som jødernes hjemland og støtter oprettelsen af en palæstinensisk stat i forbindelse med en tostatsløsning.

 

FN bør anerkende terror mod Israel

I sin udtalelse opfordrede briterne Menneskerettighedsrådet til at »anerkende den fortsatte terror, opildnen og vold, som Israel møder. (…) Hamas’s fortsatte forsøg på at bygge tunneller er en stor bekymring. Antisemitisk opildnen og glorificeringen af terrorister fortsætter. Og så længe terrorister hyldes som martyrer, vil fred være langt væk.«

 

Briterne havde ikke svært ved at underbygge påstandene om, at UNHRC er helt galt på den. De henviste til Mellemøstkvartettens rapport, som siger, at der var hele 250 terrorangreb mod Israel sidste år, som kostede 30 israelere livet. Man påpegede også det absurde i, at rådet i sin levetid har vedtaget i alt 165 resolutioner, som handler om specifikke lande. Ud af disse har 68 handlet om Israel. »Retfærdigheden er blind og upartisk. Dette bevidste fokus på Israel er ingen af delene,« lød det klare budskab.

Briterne har sagt, at de fremover vil stemme til Israels fordel, hvis UNHRC fortsætter den uretfærdige behandling af landet.

 

USA truer med at forlade rådet

Sammen med Togo var USA det eneste land, der stemte imod alle fem resolutioner i fredags. Storbritannien stemte for de to, der handlede om bosættelserne. USA har under Trump truet med at forlade rådet, og i sidste uge udeblev man fra et møde i protest. I Israel foretrækker man dog, at amerikanerne bliver i rådet og kæmper imod de mange muslimske lande, der kun ønsker at skade Israel.

 

Hvem er skurken? Israel eller Syrien?

Den mest absurde af fredagens resolutioner handlede om Israels tilstedeværelse i Golan. Resolutionen beskylder Israel for at krænke menneskerettigheder i Golan, som Israel annekterede i 1981, og kræver, at området gives tilbage til det borgerkrigsramte Syrien, hvor hundredtusindvis af mennesker er blevet dræbt af Assads regime.

Storbritannien stemte imod sammen med Togo og USA. 26 lande stemte for, og 18 undlod at stemme. Om resolutionen sagde briterne: »Intet sted er det uforholdsmæssige fokus på Israel mere udtalt og mere absurd end i dagens resolution om besættelsen af Syriens Golan. Syriens regime slagter og myrder sit eget folk på daglig basis. Men det er ikke Syrien, der er fast inventar på rådets dagsorden. Det er Israel. Vi kan ikke acceptere det perverterede budskab i denne resolution, som udpeger Israel, mens Assad fortsætter med at slagte det syriske folk.«

 

Kan rådet komme under pres?

Spørgsmålet er, om briternes og amerikanernes kritik får reel betydning. Som fredagens stemmetal viste, er de stadig i stort undertal. Alligevel kan især Storbritanniens klare udmelding muligvis være med til at give de øvrige europæiske lande et skub i retning af at stemme til fordel for Israel. De fleste undlader at stemme. Briterne kan forhåbentlig blive en vigtig samarbejdspartner for Israels ambassadør i FN, Danny Danon. En stor del af hans arbejde går ud på at forsøge at overbevise især de europæiske lande til at stemme i Israels favør.