Tænketank har travlt med at bekæmpe diskrimination af jøder

Antisemitisme og diskrimination af jøder er et fænomen, som eksisterer både i Europa, i USA og i arabiske lande. Det kan være enkeltpersoner, private firmaer eller offentlige instanser, der på forskellige måder behandler jøder anderledes, fordi de er jøder.

Tænketanken Lawfare Project, som er baseret i USA, arbejder for juridisk at bekæmpe denne form for diskrimination. I et interview med Jerusalem Post fortæller tænketankens leder, Brooke Goldstein, at man har haft et travlt 2018 med mange sager – også med positive udfald. Hun nævner tre eksempler på Lawfare Projects kamp for retfærdighed for jøder.

 

1: Ingen skakturnering i Saudi-Arabien

Det internationale skakforbundet ved navn FIDE valgte for nylig at flytte lokationen for en skakturnering i 2019. Den skulle have været afholdt i Saudi-Arabien, men er nu flyttet til Rusland. Årsagen er, at Saudi-Arabien – ligesom sidste år – afviste at have israelske deltagere med i turneringen. Men Lawfare Project satte FIDE under pres og truede med at lægge sag an mod dem. FIDE havde ellers forsøgt at give en kompensation til to israelske skakspillere i form af 500 euro – hvilket de begge havde afvist.

Derfor kan israelere nu deltage i en turnering mere i 2019, end de kunne i 2018.

 

2: Færre ruter for Kuwait Airways

Et andet eksempel, hvor Lawfare Projects arbejde har båret frugt, er Kuwait Airways, der ikke accepterer israelske statsborgere på deres fly. Flyselskabet har tidligere måttet lukke ruter, blandt andet mellem New York og London og ruter til og fra Schweiz, på baggrund af Lawfare Project og andre gruppers indsats. De seneste par år har gruppen så forsøgt at få Tyskland til også at lægge pres på Kuwait Airways. Tilbage i september faldt der så dom, og her kunne den tyske domstol desværre ikke tvinge selskabet til at medbringe israelske passagerer. Domstolen slog dog samtidig fast, at den kuwaitiske lov var uacceptabel.

Goldstein fortæller til Jerusalem Post, at hun i forbindelse med sagen har oplevet stor opbakning fra den tyske befolkning og fra regeringen.


Der sidder ingen israelske statsborgere i dette - eller andre - fly fra Kuwait Airways. (Foto: Wikimedia)

Via dette link kan man se en videooptagelse fra november 2017, hvor en britisk jødisk kvinde ikke får lov at købe en billet fra Heathrow til Thailand via Kuwait. »Kuwait Airways flyver ikke ikke israelske statsborgere,« lød det fra manden bag disken.

Lawfare Project har planer om at fortsætte kampen mod det Israelfjendtlige flyselskab i andre lande ved at få fx europæiske lande til at indse, at Kuwait Airways overtræder de respektive landes lov om diskrimination, når de afviser israelere på grund af deres nationalitet.

 

3: Sag mod universitet i San Fransisco

Men det er ikke kun arabiske lande, der bliver kigget efter i sømmene. Lige nu har Lawfare Project nemlig en sag kørende mod San Fransisco State University. Sagen stammer tilbage fra 2016, hvor den daværende borgmester i Jerusalem, Nir Barkat, skulle give en forelæsning på universitetet. Den blev dog afbrudt af pro-palæstinensiske demonstranter, der råbte »Palestine will be free, from the river to the see«.

Der er mistanke om, at ansatte i universitetets administration var meddelagtige i demonstrationen. I marts falder der dom i sagen, og med det rigtige udfald, siger Goldstein, »vil vi danne præcedens for at beskytte jødiske elever (…) og det vil afholde andre skoler fra at gøre det samme«, og det vil være et slag for dem, der forsøger at argumentere med, at de »ikke er antisemitiske, men blot antizionistiske«.

Goldstein understreger, at det må gå under kategorien »diskrimination«, når man behandler jødiske studerende, som intet har at gøre med israelsk politik, anderledes.

 

En vigtig juridisk kamp

Netop kampen i domstolene mod diskriminering og antisemitisme er vigtig. Da Airbnb før jul valgte at udelukke lejligheder i bosættelser på Vestbredden, reagerede mange politikere ved at opfordre til en juridisk kamp, hvor man undersøger, om firmaet kan dømmes for at overtræde forskellige landes lovgivning om diskrimination.

Når det gælder boykotbevægelsen BDS er den juridiske platform også en af de mest effektive. Mange steder, fx flere amerikanske stater, har man vedtaget lovgivning imod BDS. Ud over at lovgivningen i sig selv har en effekt, er det samtidig en effektiv måde at sende et tydeligt signal på. Et signal om, at man ikke accepterer diskrimination af jøder og antisemitisme.